În perioada 3 – 29 mai 2023 va avea loc, la nivel regional, o serie de evenimente de promovare a Programului Educatie și Ocupare 2021-2027 (PEO) și a Programului Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027 (PoIDS).

Detaliile privind fiecare reuniune, precum si datele de contact ale fiecarui Organism Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman responsabil de organizare se regăsesc în calendarul evenimentelor.

Sursa mfe.gov.ro