Calendarul orientativ al lansării de cereri de proiecte pentru programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane — 2012 (ianuarie 2012)

Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

  • 2.1 Tranziţia de la scoală la viaţa activă (Cerere de propuneri de proiecte de grant): Publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice: 27.01.2012 (*)
  • 2.2 Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii (Cerere de propuneri de proiecte de grant): Publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice: 27.01.2012 (*)
  • 2.3 Acces si participare la FPC (Cerere de propuneri de proiecte de grant): Publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice: 27.01.2012

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

  • 6.4 Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii (Cerere de propuneri de proiecte strategice) Publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului – CondiţiiSpecifice: 27.01.2012

(*) sub rezerva aprobării modificării DCI POSDRU 2007-2013 pentru suplimentarea alocărilor financiare pentru DMI 2.1 si DMI 2.2 din cadrul alocării financiare iniţiale a DMI 2.3, precum si sub rezerva elaborării Ghidului Solicitantului de către OI responsabil.

sursa fseromania.ro