OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov implementează proiectul Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023, cod MySmis 133512

2020-02-04T08:51:48+02:00 4 februarie, 2020 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor [...]

Comunicat DG AMPOSDRU – 10.09.2012

2018-03-07T13:00:54+02:00 12 septembrie, 2012 |

Referitor la Instructiunea nr. 62, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat. COMUNICAT Pentru clarificarea unor aspecte apărute ca urmare a emiterii Instrucțiunii 62 din data de 30.08. 2012, AMPOSDRU face următoarele precizări: Potrivit prevederilor prezentei Instrucțiuni, rapoartele de activitate ale experților angajați în cadrul proiectelor POSDRU se depun, pe formatul solicitat de instrucțiunea 62, începând cu rapoartele de [...]

Proiect finantare partiala salarii din FEDR- POAT

2016-03-22T16:11:21+02:00 23 august, 2012 |

23.08.2012 -  OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov implementeaza proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Bucuresti Ilfov, in perioada 2012 - 2015 pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale" OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov implementeaza proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a [...]

Contact Info

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Phone: 021.3191280

Mobile: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web: OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top