Comunicat aferent Conferintei anuale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune sociala din România”. Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor si Consortiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publica urmatorul comunicat de presă.

 Sursa fseromania.ro