AMPOSDRU publică spre consultare Anexa 1.1 Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operationale a solicitantului si/sau partenerilor – aferentă schitei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, pentru domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115@oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755.

Sursa fseromania.ro