AMPOSDRU publică un comunicat prin care informează beneficiarii că se deleagă implementarea şi gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi a proiectelor de ajutor de stat finanţate în cadrul Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1 către Organismele Intermediare Regionale POSDRU.

 

COMUNICAT

Având în vedere modificarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin semnarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului afacerilor europene nr. 654/311/23.04.2012 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr.79/384/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, 2007-2013, pentru asigurarea unei implementări eficiente a programului, cât si pentru consolidarea capacitătii de absorbtie a fondurilor gestionate prin POSDRU, respectiv modificarea si completarea acordurilor de delegare de funcŃii privind implementarea Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, 2007-2013, încheiate cu cele 8 Organisme Intermediare Regionale desemnate, a fost aprobată delegarea implementării si gestiunii proiectelor de grant, a proiectelor strategice si a proiectelor de ajutor de stat finantate în cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1 către Organismele Intermediare Regionale POSDRU.

În perioada imediat următoare, AMPOSDRU va asigura derularea corespunzătoare a procesului de delegare a proiectelor finantate în cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1 către Organismele Intermediare Regionale.

Având în vedere cele de mai sus, AMPOSDRU adresează beneficiarilor proiectelor finantate în cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1 rugămintea de a nu depune la registratura AMPOSDRU, în intervalul 9.07.2012-20.07.2012, acte aditionale/notificări/cereri de rambursare aferente acestor proiecte.

În acest sens, vă aducem la cunostintă următoarele:
1. Actele aditionale/notificările/cererile de rambursare aferente proiectelor finantate în cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1, depuse la registratura AMPOSDRU în perioada 9.07.2012-20.07.2012 nu vor fi verificate/procesate de AMPOSDRU.
2. Documentele mentionate la punctul 1 vor fi verificate/procesate de către personalul Organismului Intermediar Regional POSDRU delegat/desemnat după repartizarea, respectiv preluarea în gestiune a fiecărui proiect aferent DMI 5.2 si DMI 6.1 de către Organismul Intermediar Regional POSDRU responsabil, prin încheierea unui act aditional tripartit
AMPOSDRU – OIR POSDRU delegat – Beneficiar;
3. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, vor fi verificate/procesate documentele care se încadrează în următoarele situatii:

  • îndeplinirea conditiilor impuse de contractul de finantare, si anume respectarea termenului de depunere a primei cereri de rambursare sau a cererii de rambursare finale, aceste termene fiind îndeplinite în interiorul perioadei 9.07.2012-20.07.2012;
  • modificările contractuale (acte aditionale/notificări) aferente contractelor de finantare, care în perioada 9.07.2012-20.07.2012 finalizează perioada de implementare a Proiectului;
  • documentele depuse de beneficiari ca răspuns la clarificările solicitate de AMPOSDRU pentru acte aditionale/notificări/cereri de rambursare înregistrate anterior datei de 9.07.2012;
  • certificate de atestare fiscală în vederea semnării contractelor de finantare aferente cererii de propuneri de proiecte nr.110, Domeniul Major de Interventie 5.2.

Mentionăm că Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane informează beneficiarii contractelor de finantare din cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1 cu privire la repartizarea proiectelor, prin afisarea listelor de distributie corespunzătoare fiecărui Organism Intermediar Regional POSDRU delegat, atasate prezentului comunicat.
Conducerea AMPOSDRU

 Sursa fseromania.ro