Comunicat Conferinta anuală ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” – Sinaia 30.10.2012. Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION  S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A  în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă.

Sursa fseromania.ro