AMPOSDRU publică comunicatul de presă referitor la propunerea de modificare a cheltuielilor eligibile pe POSDRU.

Referitor la solicitarile media privind propunerea de modificare a cheltuielilor eligibile din punct de vedere al rezonabilitatii costurilor AMPOSRU face urmatoarele precizari:

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in cadrul MMFPS functioneaza Grupul Tehnic de Lucru pentru imbunatatirea implementarii POSDRU.

AMPOSDRU a organizat in data de 23 martie 2012, o reuniune a grupului tehnic de lucru, la sediul AMPOSDRU in cadrul caruia s-a discutat propunerea de modificare a Ordinului privind cheltuielile eligibile din punct de vedere al rezonabilitatii costurilor.

Potrivit prevederilor legale in vigoare rezonabilitatea costurilor presupune:

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei de Urgentă nr. 66/2011 si Normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si următoarele conditii cu caracter specific:

– la înscrierea cererii de finantare se va depune ca document însotitor „Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finantare”, care sa contină următoarele cerinŃe:

i) Justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări, bunuri si servicii din cererea de finantare depusă, precum si justificarea cheltuielor salariale pe tipuri de activităti );

ii) preturile orientative care au stat la baza fundamentărilor;

iii) trimiteri către baze de date internet, cataloage sau oferte de pret (atasate ca documente însotitoare) care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative.”

Pentru realizarea unui management eficient al proiectelor avand in vedere principiul cost eficienta, precum si pentru repectarea prevederilor OUG 66/2011, AMPOSDRU a elaborat o propunere de modificare a Ordinului privind cheltuielile eligibile, bazata pe principiul rezonabilitatii costurilor, propunere care a fost discutata in cadrul grupului de lucru format din reprezentanti ai partenerilor sociali. Scopul acestor discutii a fost elaborarea de propuneri inclusiv din partea reprezentantilor grupului de lucru.

Subliniem faptul ca in acest moment exista doar variante de lucru si ca nu a fost luata nicio decizie finala. Grupul tehnic de lucru analizeaza cele mai eficiente modalitati de modificare a ordinului, pornind inclusiv de la modele din alte state membre UE, astfel incat in decizia finala sa se regaseasca aplicat cat mai fidel posibil principiul cost – eficienta.

Mai mult, propunerea de Ordin va fi supusa procedurii de dezbatere publica pentru a ne asigura ca au fost exprimate si analizate toate punctele de vedere. Acestea fiind spuse, consideram ca interpretarile media sunt neconforme cu realitatea si conduc la decredibilizarea institutiei, contravenind astfel flagrant dreptului cetatenilor de a fi corect informati.

 

…. sursa fseromania