Referitor la Instructiunea nr. 62, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat.

COMUNICAT
Pentru clarificarea unor aspecte apărute ca urmare a emiterii Instrucțiunii 62 din data de 30.08. 2012, AMPOSDRU face următoarele precizări:
Potrivit prevederilor prezentei Instrucțiuni, rapoartele de activitate ale experților angajați în cadrul proiectelor POSDRU se depun, pe formatul solicitat de instrucțiunea 62, începând cu rapoartele de activitate aferente lunii august 2012.
Totuși având în vedere recomandările raportului de audit elaborat de Comisia Europeană și necesitatea demonstrării eficienței utilizării fondurilor europene și respectarea principiului managementului financiar riguros, AMPOSDRU adresează rugămintea beneficiarilor de a completa și transmite acest nou format de raport și pentru activitățile aferente lunii iulie 2012.
Echipa AMPOSDRU

…. sursa fseromania