Guvernul României a aprobat în sedinta din data de 26 iunie a.c., noi masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât de catre beneficiari cât si de catre autoritatile cu competente în gestionarea fondurilor europene.

„Nivelul corectiilor financiare ce pot fi aplicate beneficiarilor care nu respecta întocmai principiile europene si prevederile legislatiei în vigoare devine mai flexibil, penalizarea beneficiarilor aplicându-se în functie de gravitatea abaterii savârsite. Prin aceste reglementari urmarim îmbunatatirea si eficientizarea mecanismului de prevenire si gestionare a neregulilor tinând cont de experienta avuta în utilizarea fondurilor de preaderare si a celor alocate României pentru actuala perioada de programare. Aceste reglementari urmeaza sa fie aplicate si în perioada de programare 2014 -2020. Suplimentar, permitem Autoritatilor de Management sa nu mai sanctioneze beneficiarii pentru nereguli care nu au impact financiar”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Actele normative adoptate în sedinta de Guvern de astazi sunt Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, respectiv Hotarârea Guvernului privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/ corectiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute în anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Modificarile aprobate coreleaza prevederile din legislatia nationala cu cele ale reglementarilor europene.

Sursa fonduri-ue.ro