În conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute în Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, menţionăm că la nivelul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti Ilfov nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei de către personalul de conducere şi de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei.