Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- Directia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă:

 Sursa fseromania.ro