Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă.

Data: 20.09.2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Campaniile ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi
incluziune socială din România” continuă în Regiunea Nord-Est

Seria campaniilor regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” continuă la Piatra-Neamt, în perioada 24-25 septembrie. ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”, regiunea Nord-Est are ca obiectiv
principal asigurarea unei publicităti adecvate, complete şi eficiente cu privire la implementarea POSDRU în această regiune.
Sunt aşteptati să ia parte la dezbateri experti din cadrul AMPOSDRU, OIR POSDRU Nord-Est, OI CNDIPT, OI MECTS şi OI ANOFM.
Evenimentul va asigura cadrul necesar pentru prezentări şi dezbateri interactive, prin prezentarea de spoturi şi filme publicitare, popularizarea proiectelor de succes, dar şi discutarea dificultătilor întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor şi a modalitătilor în care acestea pot fi solutionate. Principalele teme de pe agenda ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”, regiunea Nord-Est sunt: stadiul actual al implementării POSDRU, lecii învătate în procesul de implementare, precum şi asigurarea identitătii vizuale.
Campaniile regionale POSDRU se adresează beneficiarilor, potentialilor beneficiari, precum şi altor actori interesati: administratia publică locală şi centrală, asociatii din administratia publică, asociatii de dezvoltare intercomunitară, mediul academic, ONG-uri, mass-media şi alte entităti.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la: tel. +40 21 315 02 14 sau pe adresa de e-mail posdru@fseromania.ro.

Eveniment organizat în cadrul proiectului de asistentă tehnică ”Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismele Intermediare pentru implementarea activitătilor de informare şi publicitate prevăzute în Planul de Comunicare pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”, POSDRU/7/7.2/AT/10.

Sursa fseromania.ro