COMUNICAT

Detalii proiect : CTRF.1.1.120 Cod SMIS 42726

OIRPOSDRU Regiunea București Ilfov, la data de 31.01.2015 a finalizat implementarea proiectului cu titlul “Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București Ilfov, in perioada 2012 – 2015 pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale” in baza contractului de finanțare nr. CTRF.1.1.120/21.08.2012.
Obiectul proiectului este acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistenta Tehnica pentru implementarea proiectului nr. SMIS 42726 intitulat “Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București Ilfov, in perioada 2012 – 2015 pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.

Data începerii implementării proiectului este 01.12.2011, având o perioada de execuție de 38 luni. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 3.504.592,90 lei, din care FEDR 2.978.903,97 lei. Valoarea cofinanțării proprie a solicitantului este 525.688,93 lei.

Rezultatele obținute la finalizarea proiectului sunt următoarele :

Nr. crt. Indicator prevăzut Valoarea indicatorului stabilită în contract Valoarea indicatorului obținută la 31.01.2015 % de realizare Valoare eligibilă stabilită în contract Valoare eligibilă  obținută la 31.01.2015 % de realizare
0 1 2 3 4 5 6 7
Total timp de muncă al personalului implicat în gestionarea Fondurilor Structurale și de Coeziune, pentru care se asigură cofinanțare (om- luni) 1480 1492 100.81% 3504592,90 2946398,35 84.07%