AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 58 de completare a Instructiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013.

 …. sursa fseromania