Ca urmare a modificărilor legislative survenite, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică  „Instrucţiunea  privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU”, revizuită prin înlocuirea în corpul Anexei 2 a referinţei la Ordonanţa de Guvern nr. 79/2003 abrogată cu referinţa la  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.

 …. sursa fseromania