Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov publica lista concilierilor AMPODSRU pentru proiectele ce se afla in gestiunea Organismului Intermediar Regiunea Bucuresti-Ilfov.

* ultima actualizare 02.08.2016