Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov, organizează concurs, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de natură contractuală, cu interviul în data de 19.06.2024, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (actualizată), cu modificările și completările ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selecție, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei MIPE și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/05.12.2023, în cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712:

✓ compartimentul Evaluare și contractare proiecte – 1 post
1 post expert administrație publică (cod COR 242202), vechimea în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani
✓ compartimentul Verificare proiecte – 1 post
1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an
✓ compartimentul Monitorizare proiecte – 1 post
1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an

Anexe la prezentul Anunț: