Date de contact OIR PECU Regiunea Bucureşti Ilfov:

  • Adresa: Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
  • Telefon: 021.3191280 sau 021.3191281
  • Fax: 021.3134243
  • E-mail : office @oirbi.ro
  • Pagina web: www.oirbi.ro

Programul de lucru:

  • Luni – Joi, orele 08.00 – 16.30 ; Vineri, orele 08.00 – 14.00

Program registratura:

Toată corespondenţa de tipul: solicitari de clarificări, întrebări privind lansările de proiecte, clarificari cu privire la implementarea proiectului etc. se transmit numai la adresa de email office @oirbi.ro.

  • Luni – Joi, orele 08.30 – 16.00 ; Vineri, orele 08.30 – 13.00

Program audiente:

Programul de audienţe se desfăşoară in fiecare joi, orele 12.00 – 16.00.

Beneficiarii contractelor de finanţare POCU, care sunt in gestiunea OIR PECU Regiunea Bucureşti Ilfov interesaţi a fi primiti în audienţă sunt rugaţi să transmită la adresa de email  audiente @oirbi.ro, până cel târziu in fiecare miercuri ora 16.00,  următoarele:

  • date de contact (nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, adresa de corespondenţă, numele şi funcţia persoanei/persoanelor care solicită audienţa, număr de telefon/fax si adresa de e-mail);
  • motivul solicitării.

Persoana desemnata cu protectia datelor cu caracter personal:  Bogdan Petrescu (email: dpo@oirbi.ro).