Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat instructiunea nr. 74, pentru clarificarea instructiunii nr. 71 – privind reglementarea modului de diminuare a finantării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor si/sau a grupului tintă.

Sursa fseromania.ro