DG AMPOSDRU şi OI POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov publică rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic 165 (DMI 6.2). În data de 26 martie 2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B şi solicitanţii cererilor de finanţare aprobate sau rezerve vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil. Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse în etapa de selecţie (Faza B) pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 1 aprilie 2014, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 1 aprilie 2014.