Elementele de identitate vizuală pentru actvităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finantat prin POSDRU:

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREŞTI-ILFOV 2007-2013

  PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREŞTI-ILFOV 2007-2013 Elaborat în conformitate cu Legea 315/2004 şi Hotărârea de Guvern 1115/2004

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

PRAI

Capitolul Piata muncii

Capitolul EDU 20.11.06

PRAO – PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

PND – Planul National de Dezvoltare

Planul National de Dezvoltare 2007-2013 este un document de planificare strategica si programare financiara multi-anuala ce are ca scop orientarea si stimularea dezvoltarii economice si sociale a tarii in vederea atingerii obiectivului de realizare a coeziunii economice si sociale.

Prin PND se realizeaza o programare a Fondurilor Structurale pentru Obiectivul Convergenta, care promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor avand intarzieri in dezvoltare, prin furnizarea de infrastructura de baza si incurajarea investitiilor in activitati economice de afaceri.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa vizitati site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, sectiunea dedicata Asistentei post-aderare.

CSNR – Cadrul Strategic National de Referinta

Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) reprezinta strategia nationala privind utilizarea Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013, elaborata de fiecare stat membru si agreata de Comisia Europeana. Reflectand contributia instrumentelor structurale mentionate anterior la Strategia Lisabona şi armonizarea priorităţilor naţionale cu cele comunitare, CSNR fundamenteaza strategic Programele Operationale, fara a fi un document de implementare si de management al fondurilor.