Activităţile de comunicare desfăşurate de către AMPOSDRU au în vedere promovarea asistenţei oferite României de către Uniunea Europeană prin POSDRU. Identitatea vizuală a POSDRU va contribui la construirea imaginii programului şi la realizarea obiectivelor de informare şi publicitate a programului, asigurând respectarea principiului transparenţei.

Proiectele şi programele cofinanţate de către Uniunea Europeană au obligaţia de a face referire la faptul că Uniunea Europeană asigură cofinanţarea pentru acestea, precum şi de a face cunoscute activităţile care beneficiază de finanţare. Regulile de identitate vizuală sunt stabilite pentru a sprijini beneficiarii şi instituţiile responsabile de managementul POSDRU sa-şi îndeplinească această obligaţie.

Prezentate mai jos, regulile generale şi specifice de identitate vizuală se aplică pentru :

  • Autoritatea de Management pentru POSDRU şi Organismele Intermediare responsabile de implementarea POSDRU finanţat din FSE;
  • Beneficiarii finanţărilor nerambursabile din FSE prin POSDRU, responsabili de implementarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană.

Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finantat prin POSDRU: