OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov publica Erata la documentatia de atribuire privind servicii personal de birou

“La punctul 1.2 litera a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora) din Documentatie se va citi corect:  06.05.2015, h. 14:00

Vezi anuntul de achizitie publica