Erată la rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 20.03.2023 (proba scrisă), în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă consilier achiziții publice clasa I grad profesional principal în cadrul serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare achiziții și conflict de interese din cadrul OIR PECU Regiunea București-Ilfov

Erata rezultat proba scrisa