Obiectivul general al proiectului constă în crearea de noi experienţe antreprenoriale prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare asigurării adaptabilităţii persoanelor din grupurile ţintă întreprinzători, persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, la piaţa muncii şi crearea unui echilibru permanent între muncă şi familie.

proiecte-succes-5Obiectivul specific constă în dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale (adaptabiltate, iniţiativă privată, comunicare, lucrul în echipă, abilităţi antreprenoriale, spirit competiţional) prin iniţiere, consiliere, asistenţă şi perfecţionare continuă în managementul afacerii şi culturii organizaţionale.

Proiectul propus, prin obiectivele enunţate, prin sprijinul acordat grupurilor ţintă contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale Axei prioritare 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” prin: promovarea culturii antreprenoriale şi a responsabilităţii sociale;
– creşterii adaptabilităţii sociale, a abilităţilor profesionale şi a spiritului competiţional; dezvoltarea culturii organizaţionale; perfecţionarea metodelor de organizare a muncii.

Grupul ţintă 1 cuprinde 120 persoane cu statut de întreprinzători, ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul sectorului serviciilor şi sectorului de construcţii (60/60) şi care doresc să-şi dezvolte afacerea. Grupul ţintă 2 cuprinde 210 persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă în sectorul serviciilor sau al construcţiilor, din care: 120 şomeri, 90 studenţi și masteranzi în anii terminali la facultăţi având specializare în domeniul serviciilor şi construcţiilor.

Titlul proiectului: Fii manager pentru afacerea ta!
Domeniul Major de interventie: Promovarea culturii antreprenoriale
Durata proiectului: Aprilie 2011– Martie 2014
Contributia FSE: 6.576.594,38 RON
Bugetul total: 7.139.160 RON
Participanti: 330
Tara: Romania
Organizatia: Universitatea Spiru Haret
Detalii de contact: http://www.spiritmanagerial.ro