Proiectul î ṣ i propune să contribuie la creşterea adaptabilităţii angajaţilor şi companiilor ce activează în domeniul comunicare, marketing şi publicitate, în raport cu schimbările şi dinamicile actuale ale acestui domeniu. Astfel, doreşte să se răspundă unor nevoi identificate la nivelul industriei, precum: lipsa practicienilor în domeniu şi nevoia de a dobândi abilităţi şi competenţe manageriale; lipsa pregătirii profesionale formale sau informale şi a unor alternative de studiu la un nivel ridicat de performanţă; accesibilitatea scăzută a angajaţilor începători la programe de formare profesională; nevoia de a identifica metode privind flexibilizarea muncii şi reconcilierea între viaţa profesională şi cea personală, într-un domeniu cunoscut ca fiind foarte solicitant.

investeste-in-oameni1Obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor în domeniu a: 40 de angajaţi din departamentele de comunicare, marketing şi publicitate din companii din Bucureşti şi Ilfov; 40 de specialişti şi manageri din companii active în următoarele domenii: producţie, comerţ, comunicare, publicitate şi marketing din Bucureşti şi Ilfov; 30 de manageri de top din companii din Bucureşti şi Ilfov, prin cursuri de specialitate, predate de personalităţi ale industriei din România şi din străinătate, structura şi modelele de învăţare fiind adaptate celor mai înalte cerinţe internaţionale şi fiind bazate pe acumulare de cunoştinţe teoretice şi aplicaţii practice.
Un alt obiectiv specific al proiectului este să promoveze în cadrul companiilor active in domeniul producţiei, comerţului, comunicării, publicităţii şi marketingului din Bucureşti şi Ilfov, prin intermediul evenimente cu temele: responsabilitatea socială, respect pentru diversitate şi combaterea discriminării la locul de muncă, flexibilizarea şi reconcilierea dintre viaţa profesională şi cea de familie.

Titlul proiectului: Formare profesională contină pentru angajati si manageri din domeniul comunicare, publicitate, marketing!
Domeniul Major de interventie: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Durata proiectului: Aprilie 2011-Martie 2013
Contributia FSE: 1.540.880,00 RON
Bugetul total: 1.849.900,00 RON
Participanti: 110
Tara: Romania
Organizatia: Asociatia International Advertising Association
Detalii de contact: Website: www.iaa.ro