Referitor la documentele solicitate prin adresa nr 5019/08.11.2016, va precizam ca acestea vor fi depuse la registratura OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov numai insotite de o adresa de inaintare.