Funcționalități îmbunătățite pentru beneficiari

Ministerul Fondurilor Europene anunță îmbunătățirea unei funcționalități puse la dispoziția beneficiarilor prin intermediul sistemului informatic integrat MySMIS2014. Astfel, prin „Modulul Comunicare” al sistemului, va putea fi asigurată transmiterea de documente relevante – adrese, cereri de prefinanțare/ rambursare/ plată/ rapoarte de progres tehnic etc., precum și confirmarea procesării acestora în etapa de implementare a proiectului.

Inițiativa contribuie la o comunicare unitară între cei 28.000 beneficiari ai noștri și Autoritățile de Management/ Organismele Intermediare responsabile cu monitorizarea progresului financiar și tehnic la nivel de proiect.

sursa mfe.gov.ro