OIRPOSDRU Bucureşti-Ilfov înştiinţează SC MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL, CUI 20945815, beneficiar al proiectului POSDRU/51/5.1/G/12322 – Turist în Europa Modernă, cu privire la emiterea Procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 7798/03.07.2015.

Pentru achitarea creanţei bugetare stabilită prin Procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 7798/03.07.2015 se vor utiliza următoarele date bancare:

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Cod fiscal(CUI): 20897750 Cont bancar: RO82TREZ70054010503XXXXX deschis la Activitatea de  Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti