OIRPOSDRU Bucureşti-Ilfov înştiinţează S.C. BLUE POINT IT SOLUTIONS S.R.L., CUI 13571696 , beneficiar al proiectului POSDRU/77/3.2/A/52985  din 04.06.2010 – “Dezvoltarea societatii informationale competente in IT-DESIT”, cu privire la emiterea Deciziei de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finantate in cadrul schemei de ajutor de stat sau minimis nr.14312/27.11.2015

Pentru achitarea creanţei bugetare stabilită prin Deciziei de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finantate in cadrul schemei de ajutor de stat sau minimis nr.14312/27.11.2015 se vor utiliza următoarele date bancare:

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Cod fiscal(CUI): 20897750 Cont bancar: RO82TREZ70054010503XXXXX deschis la Activitatea de  Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureş