OIRPOSDRU Bucureşti-Ilfov înştiinţează SC MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL, CUI 20945815, beneficiar al proiectului POSDRU/51/5.1/G/12322 – Turist în Europa Modernă, cu privire la emiterea Notei de debit nr. 3477/22.12.2011.

Pentru achitarea creanţei bugetare stabilită prin Nota de debit nr.
3477/22.12.2011 se vor utiliza următoarele date bancare:

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Cod fiscal(CUI): 20897750 Cont bancar: RO82TREZ70054010503XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti