Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică Instrucțiunea nr. 14/06.07.2021 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020.

sursa mfe.gov.ro