Instrucțiunea DGPECU nr. 2/22.04.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027

Sursa mfe.gov.ro