Instrucțiunea nr. 4/29.05.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027. Sursa mfe.gov.ro

Instructiunea DGPECU nr. 4_Transmitere documente MySMIS2021_20240529