In vederea asigurarii transparenţei efectuării plăţilor către beneficiari, precum şi a respectarii termenului prevăzut in procedură (45 de zile calendaristice pentru procesarea  cererilor de rambursare si de restituire TVA si 15 zile calendaristice pentru procesarea cererilor de prefinantare), AMPOSDRU emite Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Începând cu data de 21.02.2012, acest Registru va fi actualizat şi publicat zilnic pe site-ul AMPOSDRU, la Secţiunea “Implementează”, “Registrul unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare”.

sursa fseromania.ro