Industria 4.0 (I4.0) ia amploare în toată Europa. Regiunile sunt dornice de schimbare și vor să se asigure că strategiile lor sunt coerente cu această nouă direcție de dezvoltare digitală integrată. De asemenea, acestea trebuie să se asigure că IMM-urile, inima și sufletul economiilor regionale, sunt implicate și că beneficiază de aceasta schimbare. Direcția nu implică doar cercetare și dezvoltare tehnologică, ci și  adaptarea la nivel socio-cultural, pregătirea și calificarea forței de muncă.

Partenerii Ready-4.0 colaborează la nivel interregional pentru a-și atinge principalul obiectiv: pregătirea IMM-urilor pentru revoluția I4.0. Când vorbim despre IMM-uri, ne referim la antreprenori, manageri și personal la toate nivelurile, care trebuie să să-și asume noile provocări ale I4.0.

Finanțarea socială europeană (FSE) poate sprijini consolidarea capacității profesionale. Finanțarea europeană pentru dezvoltare regională (FEDR) poate sprijini dezvoltarea tehnologică și organizațională. Îmbunătățirea acestor politici ar putea garanta dezvoltarea IMM-urilor, atât pentru persoanele care lucrează în cadrul acestora, cât și pentru susținerea tehnologică de digitalizare și automatizare industrială.

Partenerii proiectului 4.0 Ready și părțile interesate cooperează pentru a înțelege nevoile IMM-urilor în procesul de dezvoltare a abilităților digitale, dar și pentru a înțelege ce pot face factorii de decizie cu instrumentele de politici publice pentru a răspunde acestor nevoi. Partenerii elaborează în cadrul proiectului un plan de acțiune, cu propuneri privind modul în care politicile FSE / FEDR pot sprijini mai bine IMM-urile în pregătirea I4.0. Partenerii și părțile interesate selectate vor implementa și monitoriza Planul de Acțiune, începând cu prima fază a proiectului, care va conduce la cea de-a doua fază.

Posibilitățile de îmbunătățire a politicilor publice variază, de la finanțarea proiectelor pentru dezvoltarea abilităților I4.0 și maturizare digitală, până la abordări de management care creează sinergie între instrumentele politice, la strategii care integrează atât I4.0, cât și dezvoltarea abilităților pentru IMM-uri. Partenerii sunt Autorități de Management sau Organisme de Implementare ale politicilor selectate: au puterea de a face schimbări reale.

Regiunile din cadrul parteneriatului vor deveni mai bine pregătite pentru a implementa proiecte de succes, durabile și profitabile în I4.0. Ele vor sprijini IMM-urile lor să devină mai competitive, menținând și creând locuri de muncă din ce în ce mai bune.

Pentru mai multe informatii accesati www.interregeurope.eu/40ready