Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucuresti-Ilfov lanseaza cererea de propuneri de proiecte de tip strategic 126 Schema de Garantie pentru Tineri. Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice nr. 126 este disponibil aici.

Biroul de help – desk: email helpdesk@oiposdrubi.ro, telefon 0213191280 / 0213191281 , persoana de contact Ramona Albu