Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publicat vineri, 5 decembrie 2014, Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte (CPP) nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1). În cursul zilei de 03.12.2014, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse în Faza A au primit Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finanţare.

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare se regăsesc în lista ataşată, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare173.posdru@fonduri-ue.ro

Lista cererilor de finanțare respinse în faza A – CPP 173

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene