Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov publică lista contractelor POCU la data de 22.09.2023

Situatia contractelor POCU_OIRBI