Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov publică lista contractelor POCU la data de 06.01.2023

situatia_proiectelor_06012023