Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov publică lista contractelor POCU la data de 14.03.2024

Situatia proiectelor POCU_OIRBI