Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov publică lista contractelor POCU la data de 18.05.2023

Situatia proiectelor POCU_OIRBI