1. În situatia în care un potential partener a înregistrat pierderi pe parcursul precedentelor exercitii financiare, în acest caz se mentine obligativitatea demonstrării capacitătii
  financiare a partenerului pe ultimii 2 ani, chiar dacă acesta nu va avea responsabilităti în ceea ce priveşte co-finantarea proiectului?
  Răspuns: În situatia în care depuneti un proiect în parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiară şi operatională vor fi avute în vedere existenta
  resurselor administrative şi existenta surselor de finantare stabile pentru parteneriatul dezvoltat, şi nu pentru fiecare membru în parte. Astfel, se mentine obligativitatea demonstrării pe baza documentelor suport a capacitătii financiare şi operationale, atât a solicitantului, cât şi a partenerilor. Toate cererile de finantare, sunt evaluate avându-se în vedere criteriile de
  eligibilitate şi selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU în conformitate cu art.65(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale
  privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare, iar decizia privind eligibilitatea solicitantului/partenerilor revine comitetului de evaluare.
  Optiunea privind încadrarea în criteriile de eligibilitate revine solicitantilor şi partenerilor acestora, şi constituie un factor de evaluare în cadrul unui proces de selectie a cererilor de finantare, transparent, nediscriminatoriu şi bazat pe principiul egalitătii de tratament între solicitanti. În absenta unei aplicatii nu se pot oferi informatii suplimentare privind eligibilitatea/ne-eligibilitatea parteneriatului pe care intentionati să-l dezvoltati.

citeste mai departe …