Listă de întrebări frecvente privind proiectele finanţate prin POSDRU 2007-2013 din Fondul Social European, gestionate de OIR POSDRU BI

1. Includerea unui expert pe termen scurt în echipa de implementare presupune iniţierea unei Notificări ?
Raspuns. Dacă în cererea de finanţare s-a specificat un număr de experţi pe termen scurt şi pe parcursul implementării proiectului beneficiarul doreşte să suplimenteze acest număr, acesta va iniţia o Notificare pentru modificarea secţiunii din cererea de finanţare în care se specifica numarul ETS. Nu se vor notifica nominal ETS (CV, diploma, etc).

2. Cum se angajează experţii pe termen scurt ?
Raspuns: Experţii pe termen scurt pot fi angajaţi cu convenţie /contract de muncă în funcţie de specificul activităţii pe care urmează să o desfăşoare.

3. Poate o persoană din grupul tintă să participe la aceleaşi tipuri de cursuri în mai multe proiecte sau la mai multe cursuri în cadrul aceluiaşi proiect?
Raspuns: O persoană nu poate urma acelaş tip de formare profesională în cadrul mai multor proiecte finanţate din POSDRU dar poate urma mai multe cursuri de formare profesională derulate în cadrul unui proiect şi va fi numărată o singura dată de beneficiar în grup tinta.

Citeste mai departe …