OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov publica lista finala a contractelor de finantare semnate in cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 122 ” Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.