Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica lista proiectelor gestionate, august 2015.

Nr. crt. Titlul Proiectului Denumirea beneficiarului DMI in cadrul caruia este implementat Fonduri UE – RON Buget Naţional – RON Contribuţie Beneficiar -RON Cheltuieli Neeligibile -RON Total Valoare Proiect -RON
1 Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România Fundaţia “Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România” 3.2 6,312,340.63 1,113,942.46 151,556.80 269,565.32 7,847,405.21
2 Educatia manageriala – factor cheie pentru cresterea competitivităţii BRD – Groupe Societe Generale S.A. 3.2 2,392,582.89 422,220.51 1,876,535.60 0.00 4,691,339.00
3 Sănătatea şi securitatea angajaţilor la locul de muncă – premisă pentru dezvoltarea întreprinderii ANALKO INDUSTRY S.R.L. 3.2 503,032.55 88,770.45 0.00 0.00 591,803.00
4 Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI 5.1 10,811,684.52 0.00 1,069,287.48 11,703.00 11,892,675.00
5 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ “Cartel ALFA” 5.1 12,033,392.28 1,190,115.72 269,869.00 12,753.00 13,506,130.00
6 Dezvoltarea capacităţii de învăţare în context relaţional SC PRAKTKIER ROMANIA SRL 3.2 2,245,690.65 396,298.35 1,761,326.00 1,167,510.00 5,570,825.00
7 Imbunătătirea condiţiilor de sănătate şi securitate la locul de muncă pentru angajatii din IMA METAV SC Intreprinderea Metalurgică pentru Aeronautica METAV SA 3.2 216,366.74 38,182.36 5,195.00 0.00 259,744.10
8   Sanatatea şi securitatea în munca – o prioritate a companiei noastre SC Promteh SRL 3.2 389,002.50 68,647.50 0.00 0.00 457,650.00
9 Perfecţionarea angajaţilor din domeniul construcţiilor reţelor edilitare – PERFECTO S.C. ACVATOT S.R.L. 3.2 154,206.15 27,212.85 120,946.00 0.00 302,365.00
10 Formarea angajaţilor din domeniul construcţiilor în vederea dezvoltării competenţelor profesionale – DECOFIN S.C. ACVATOT S.R.L. 3.2 847,610.65 149,578.35 664,793.00 0.00 1,661,982.00
11 Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA SRL 3.2 358,098.20 63,193.80 0.00 10,447.00 431,739.00
12 Condiţii mai bune de sănătate şi securitate la locul de muncă-CSSM SC INFO WORLD SRL 3.2 686,743.90 121,190.10 0.00 0.00 807,934.00
13 Îmbunătăţirea competenţelor, flexibilităţii şi performanţelor angajaţilor, în vederea adaptării la actualul context socio economic SC GDF SUEZ Energy Romania SA 3.2 3,434,222.22 606,039.22 2,898,544.41 0.00 6,938,805.85
14 Asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă pentru angajaţii din domeniul asistenţei medicale specializate- ASSAMES S.C. MEDCENTER S.R.L 3.2 701,506.70 123,795.30 0.00 0.00 825,302.00
15 Instruirea angajaţilor în vederea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii la locul de muncă S.C. UNISON ENGINE COMPONENTS – BUCHAREST S.A. 3.2 545,666.61 96,294.11 121,816.36 121,816.36 885,593.44
16 Dezvoltarea competenţelor şi asistenţă în afaceri pentru întreprinzătorii în dificultate Academia de Studii Economice din Bucuresti 3.1 5,767,968.52 368,168.20 125,227.28 117,552.00 6,378,916.00
17  DOCTORI în servicii medicale de calitate SC MEDRIGHT EXPERTS SRL 3.2 7,389,986.44 1,304,115.26 887,200.00 629,318.00 10,210,619.70
18 Acces pe piata muncii – „O sansa pentru tine” Asociatia Partida Romilor “PRO-EUROPA” 5.1 17,621,255.47 1,742,761.53 402,000.00 0.00 19,766,017.00
19 Un mediu de lucru mai sănătos şi sigur pentru managerii şi angajaţii intreprinderii noastre SC Romanian Soft Company SRL 3.2 696,599.86 122,929.39 0.00 150.00 819,679.25
20 Creşterea nivelului sănătăţii şi siguranţei la locurile de muncă a salariaţilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională – SANSIG Filiala Institutul de Cercetari şi Modernizări Energetice – ICEMENERG 3.2 187,425.00 33,075.00 0.00 1,900.00 222,400.00
21 Creşterea competitivităţii întreprinderilor prin perfecţionarea şi specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii într-o societate bazată pe cunoaştere şi pentru o dezvoltare durabilă Universitatea Politehnica Bucureşti 3.2 9,673,329.80 1,707,058.20 232,253.00 232,243.00 11,844,884.00
22 Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii -INCDPM”Alexandru Darabont” 3.2 13,187,109.10 2,327,136.90 316,617.00 131,859.00 15,962,722.00
23 COMPETENŢE MANAGERIALE PENTRU VIITOR SC Distrigaz Sud Reţele SRL 3.2 2,597,743.65 458,425.35 2,037,446.00 0.00 5,093,615.00
24 “”Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajatori, împreună pentru sănătate şi securitate la locul de muncă.” SC Lafarge Agregate Betoane SA 3.2 678,617.52 119,756.03 0.00 70,965.62 869,339.17
25 “Instruire în noile tehnologii medicale şi perfecţionare pentru medicii şi asistenţii medicali din ambulatorii de specialitate şi spitale în brain-aging” Fundaţia “Ana Aslan Internaţional” 3.2 16,193,355.87 2,857,651.04 388,796.05 1,091,745.82 20,531,548.78
26 “Dezvoltarea competenţelor angajaţilor proprii în scopul creşterii calităţii şi productivităţii muncii în domeniul energetic – COMPENERG” Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – ICEMENERG SA 3.2 978,499.60 172,676.40 2,137,900.00 7,022.00 3,296,098.00
27 “Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii (TICFIN)” Institutul Bancar Român 3.2 8,695,351.25 1,534,473.75 208,772.00 1,520.00 10,440,117.00
28 “STOP şomajului în rândul tinerilor” Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 5.1 14,303,790.00 0.00 1,414,660.00 6,156.00 15,724,606.00
29 “FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU FLEXIBILITATE ORGANIZAŢIONALĂ” SC J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL 3.2 1,496,567.80 264,100.20 1,198,438.00 1,712,398.00 4,671,504.00
30 “Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii la locul de muncă” S.C. LABORATORUL DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI S.A. 3.2 676,642.50 119,407.50 0.00 0.00 796,050.00
31 “Ţintind spre viitor – adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A. 3.2 4,148,638.35 732,112.65 3,253,834.01 76,275.06 8,210,860.07
32 “Perfecţionarea angajaţilor în utilizarea limbilor străine pentru dezvoltarea afacerii noastre şi dezvoltarea carierei lor” SC GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL 3.2 662,807.05 116,965.95 519,850.00 418,039.00 1,717,662.00
33 “”Femei pentru femei” – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter” FUNDAŢIA ROMANIAN ANGEL APPEAL 6.3 15,281,865.64 1,931,319.36 362,880.00 1,688,781.00 19,264,846.00
34 “Şi ei trebuie să aibă o şansă! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări  de spectru autist” Fundaţia Apelul Îngerului Român (Romanian Angel Appeal) 6.2 9,300,638.24 875,114.76 272,160.00 826,425.00 11,274,338.00
35 “Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere – DCUSPACEC.” S.C. Institutul Român de Cercetări Economico – Sociale şi Sondaje – IRECSON S.R.L. 3.2 276,905.35 48,865.65 139,616.14 12,040.25 477,427.39
36 “Centre PICAS – Proiectul “Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă din sectorul abordat”” FUNDAŢIA ” CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR” 5.1 18,792,032.53 1,858,552.67 421,954.80 25,200.00 21,097,740.00
37 “Sănătate şi securitate în domeniul farmaceutic – SANIFARM” S.C. A.D.M. FARM S.R.L. 3.2 690,145.60 121,790.40 0.00 0.00 811,936.00
38 “Formarea profesională în domeniul neonatologiei, şi  promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii” FUNDAŢIA CRED-CENTRUL ROMÂNO-ELVEŢIAN PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 3.2 4,855,878.30 856,919.70 116,588.00 2,166.00 5,831,552.00
39 “Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională” SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PNEUMOLOGIE 3.2 4,906,959.05 865,933.95 117,814.00 3,420.00 5,894,127.00
40 “FORMED – Formare pentru servicii medicale îmbunătăţite” Patronatul Naţional Român 3.2 14,337,424.30 2,530,133.70 344,236.00 504,961.00 17,716,755.00
41 “Împreună construim viitorul: competenţe cheie pentru dezvoltare profesională şi organizaţională” SC UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA 3.2 481,489.30 84,968.70 377,639.00 114,450.00 1,058,547.00
42 “CREŞTEREA SECURITĂŢII  MUNCII ÎN DOMENII DEFICITARE, PRIN ASIGURAREA UNOR FORMĂRI PENTRU SALARIAŢI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ ŞI RESPONSABILIZAREA ACESTORA” SC MICHELIN ROMANIA SA 3.2 647,374.45 114,242.55 0.00 0.00 761,617.00
43 “ÎNTREPRINZĂTOR ÎN MILENIUL TREI” Fundaţia “Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România” 3.1 8,225,212.40 525,013.56 178,576.04 199,234.00 9,128,036.00
44 “Centru pentru informare, consultanţă şi mentorat în vederea promovării culturii antreprenoriale” UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” 3.1 6,285,117.77 401,177.73 136,454.50 282,475.00 7,105,225.00
45 “Creşterea performanţelor capitalului uman premiza pentru creşterea performanţelor organizaţionale” S.C. IPA S.A. 3.2 344,837.35 60,853.65 173,867.00 3,800.00 583,358.00
46 “Dezvoltarea societăţii informaţionale competente în IT-DESIT” S.C. BLUE POINT IT SOLUTIONS S.R.L. 3.2 298,289.65 52,639.35 87,733.00 0.00 438,662.00
47 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI 3.1 17,081,037.98 1,090,279.02 370,844.00 439,584.00 18,981,745.00
48 Ergonomie, prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene Asociaţia Societatea Română de Ergonomie Dentară 3.2 14,884,147.70 2,626,614.30 357,363.00 805,703.00 18,673,828.00
49 Manageri şi angajaţi competenţi şi PERformanţi prin FORMare adecvată pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi valorificarea oportunităţilor de afacERi prin Inovare – “PERFORMERI” Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 3.1 7,905,390.09 504,599.37 171,632.44 174,420.00 8,756,041.90
50 Angajaţi mai bine plătiţi pentru dezvoltarea instituţiei S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 3.2 1,256,450.45 221,726.55 985,450.00 188,962.00 2,652,589.00
51 AVANTAJ COMPETITIV PENTRU ROMÂNIA: Dezvoltarea potenţialului specialiştilor de top SC ORANGE ROMANIA SA 3.2 1,555,839.83 274,559.97 1,220,267.20 0.00 3,050,667.00
52 Asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă – ASISS S.C. ACVATOT S.R.L. 3.2 719,989.10 127,056.90 0.00 0.00 847,046.00
53 Adaptabilitate şi flexibilitate pentru angajaţi în industria morărit-panificaţie – AMFIT S.C. TITAN S.A. 3.2 1,172,983.00 206,997.00 919,986.00 0.00 2,299,966.00
54 Investind în oameni, investim în viitor – Formare profesională in cadrul Fiatest S.C. FIATEST S.R.L 3.2 164,131.60 28,964.40 48,274.00 60,790.00 302,160.00
55 INTENSIFICAREA SPECIALIZĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII ANGAJAŢILOR SOCIETĂŢII ÎN CONTEXT DE CRIZĂ ECONOMICA S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. 3.2 1,325,750.10 233,955.90 1,937,933.00 1,258,170.00 4,755,809.00
56 Asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă pentru angajaţii din domeniul publicitatii on-line – ASECON S.C. Senior Interactive S.R.L. 3.2 455,551.55 80,391.45 0.00 0.00 535,943.00
57 SĂnatate şi securitate la Locul de muncă în INdustria de morărit şi panificaţie-SALIN S.C. TITAN S.A. 3.2 709,571.50 125,218.50 0.00 0.00 834,790.00
58 Promovare activă a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă S.C. Lafarge Comnord S.A. 3.2 234,216.00 41,332.24 0.00 33,573.90 309,122.14
59 Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” 3.2 5,156,757.05 910,015.95 123,812.00 2,850.00 6,193,435.00
60 Specializare pentru performanţă, eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.P.E.R.” Fundaţia DAN SETLACEC 3.2 4,411,051.54 778,420.86 105,907.60 692,840.70 5,988,220.70
61 Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente „ Energetica ’’ 3.2 5,262,967.10 928,758.90 126,362.00 7,599.00 6,325,687.00
62 Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din Romania Fundaţia “DEZVOLTAREA POPOARELOR” 5.1 15,048,437.42 1,488,307.00 337,484.58 861,926.00 17,736,155.00
63 A DOUA SANSA ARAS – ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA 6.2 16,499,208.68 1,552,441.95 368,400.91 1,844,841.89 20,264,893.43
64 Retea de Centre Complexe de Incluziune Sociala FUNDAŢIA ESTUAR 6.2 10,893,227.48 1,024,964.52 243,279.00 673,367.00 12,834,838.00
65 Constientizarea si instruirea angajatilor – componenta de baza a unei strategii SSM performante S.C. OMV PETROM S.A. 3.2 694,798.50 122,611.50 196,964.00 0.00 1,014,374.00
66 Şi tu poţi să fii antreprenor Patronatul Naţional Român 5.1 15,451,613.45 1,528,181.55 364,224.00 798,665.00 18,142,684.00
67 Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti – Ilfov SC EURODEZVOLTARE SRL 5.1 14,172,517.45 1,401,677.55 819,694.00 35,697.00 16,429,586.00
68 CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA Ministerul Sănătăţii 3.2 8,035,015.00 0.00 1,419,000.00 1,181,070.00 10,635,085.00
69 INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI PartNET Asociaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 5.1 16,869,571.63 1,668,419.17 378,326.34 1,644,571.33 20,560,888.47
70 Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa IHS – Medical School SRL 3.2 3,420,581.90 603,632.10 243,675.00 237,300.00 4,505,189.00
71 FEMINA – Formare pentru jurnalisti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Nationala si Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si de gen S.C.Blockbuster media SRL 6.3 17,624,670.32 2,227,402.58 1,044,845.94 0.00 20,896,918.84
72 Start la Antreprenoriat! – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA 5.1 14,478,879.84 1,431,977.13 324,711.37 0.00 16,235,568.34
73 Calitate şi productivitate prin asigurarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor SC Lafarge Ciment (România) SA 3.2 501,122.64 88,433.41 0.00 52,534.31 642,090.36
74 Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica S.C. Actavis Romania S.R.L. 3.2 1,375,789.60 242,786.40 1,079,052.00 0.00 2,697,628.00
75 Oxygen SC DANONE – PRODUCŢIE ŞI DISTRIBUŢIE DE PRODUSE ALIMENTARE S.R.L. 3.2 704,286.20 124,285.80 27,608.00 94,082.00 950,262.00
76 Formarea si perfectionarea personalului societatii, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane, bazată pe principiile îmbunătăţirii continue a întregii activităţi, in scopul cresterii capacitatii de adaptare a societatii la mediul economic in schimbare. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electirce HIDROELECTRICA S.A. 3.2 735,250.00 129,750.00 600,000.00 0.00 1,465,000.00
77 Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati AIRPORT MANAGEMENT CONSULTANCIES SRL 5.1 2,876,535.48 284,492.52 3,161,028.00 0.00 6,322,056.00
78 Perfectionare in terapia medico – chirurgicala de urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( 0- 4 ani) la nivel multiregional Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu 3.2 3,892,057.35 686,833.65 93,446.76 846,018.00 5,518,355.76
79 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS – Program pilot de crestere a nivelului de angajabilitate al persoanelor afectate de criza economica SC WKH – Dezvoltare Organizationala SRL 5.1 2,815,852.13 278,490.87 162,861.00 0.00 3,257,204.00
80 Calitate şi performaţă în sistemul sănătăţii publice din România Fundaţia “Amfiteatru” 3.2 9,732,247.21 1,717,455.39 233,667.40 0.00 11,683,370.00
81 “Centrele de incluziune socială” – oportunitate pentru facilitatea participării pa piaţa muncii a grupurilor vulnerabile Institutul pentru Politici Sociale 6.2 18,520,433.18 1,742,622.82 435,531.00 27,992.00 20,726,579.00
82 Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc Euroaptitudini S.A. 6.2 16,817,152.14 1,582,357.86 968,396.00 34,200.00 19,402,106.00
83 Consiliere şi formare profesională la standarde europene pentru antreprenori şi manageri Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România 3.1 8,498,595.08 542,463.52 184,511.40 3,800.00 9,229,370.00
84 ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Universitatea Spiru Haret 6.3 15,142,862.80 1,913,752.20 348,095.00 3,495,350.00 20,900,060.00
85 Şanse egale pentru cariere de succes S.C. SIVECO România S.A 6.3 12,148,969.48 1,535,384.52 720,230.00 1,900.00 14,406,484.00
86 DENT – Dinamism, Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Societatea de Stomatologie Estetica din Romania 3.2 14,305,608.80 2,524,519.20 343,472.00 0.00 17,173,600.00
87 Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 3.2 8,697,994.75 1,534,940.25 208,835.00 11,400.00 10,453,170.00
88 Îmbunătaţirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaţii din domeniul valorilor mobiliare Asociaţia Brokerilor 3.1 6,835,750.50 436,324.50 148,410.00 0.00 7,420,485.00
89 Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Asociatia COLFASA 6.2 14,721,113.41 1,385,137.59 328,699.00 811,412.00 17,246,362.00
90 MOM UP – Retea de Centre Pilot de Consiliere a Mamelor aflate in situatii dificile de viata Fundaţia Preţuieste Viaţa 6.3 3,010,982.52 380,527.42 69,214.49 254,155.21 3,714,879.64
91 Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri pentru integrare pe piata muncii prin actiuni de dezvoltarea instrumentelor si metode de lucru inovatoare si realizarea de programe de formare Universitatea din Bucuresti 6.2 9,236,631.07 869,092.20 206,239.25 2,375.00 10,314,337.52
92 A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala  Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 6.2 12,605,222.61 1,186,049.39 281,455.00 1,391,116.00 15,463,843.00
93 Un plus de sanatate si securitate la locul de munca S.C. Pluriva S.R.L. 3.2 700,986.17 123,703.44 0.00 30,884.28 855,573.89
94 Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii  Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 6.2 13,759,580.39 1,294,665.11 307,229.50 1,537,447.00 16,898,922.00
95 Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate  Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 6.3 8,909,113.84 1,125,932.16 204,796.00 669,091.00 10,908,933.00
96 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” 6.3 3,720,861.24 470,241.76 90,000.00 179,881.00 4,460,984.00
97 Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii Asociatia COLFASA 6.2 14,640,855.99 1,377,586.01 326,970.00 800,924.00 17,146,336.00
98 Acces pentru toţi, pe o piaţă a muncii incluzivă SC HR SPECIALISTS SRL 6.2 5,279,003.51 496,711.49 303,985.00 207,540.00 6,287,240.00
99 FI GENIAL! S.C. EXTREME TRAINING SRL 5.1 1,557,517.78 154,040.22 90,082.00 0.00 1,801,640.00
100 Orice somer are dreptul la o noua sansa INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 5.1 1,520,804.74 150,409.26 34,106.00 0.00 1,705,320.00
101 Echilibru – o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ,PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE 6.3 17,715,385.42 0.00 2,238,867.14 560,404.00 20,514,656.56
102 COMBAT – Consiliere, Ocupare, schimbarea Mentalităţilor, eliminarea Barierelor, Accesibilizare, Training. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ,PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE 6.2 17,008,376.03 0.00 1,600,350.47 0.00 18,608,726.50
103 Cresterea gradului de ocupare a somerilor din Regiunea Bucuresti Ilfov printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul IT SC TIURENLAU HOTEL MANAGEMENT SRL 5.1 1,711,900.19 169,308.81 99,011.00 0.00 1,980,220.00
104 Job-urile, mai aproape de tine! ASOCIATIA SMART PROJECTS 5.1 1,530,071.66 151,325.77 34,314.23 47,606.40 1,763,318.06
105 Coaching – oportunitate pe piata muncii SC Synthesis Management Consultants -SMC SRL 5.1 1,838,203.64 181,800.36 106,316.00 0.00 2,126,320.00
106 O noua sansa pe piata muncii pentru pesonalul din sistemul public de aparare Centrul Academic International pentru Securitate si Justitie 5.1 1,896,126.96 187,529.04 42,524.00 319,824.00 2,446,004.00
107 Deschidem piata muncii pentru pesonalul din sistemul public de aparare Centrul Academic International pentru Securitate si Justitie 5.1 1,884,355.20 186,364.80 42,260.00 316,800.00 2,429,780.00
108 Sistem integrat de metode inovative pentru formarea si dezvoltarea profesionala, in scopul imbunatatirii nivelului de ocupare a fortei de munca din regiunea Bucuretsti – Ilfov INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA Bucureşti 5.1 1,852,466.33 183,210.96 41,559.55 44,400.00 2,121,636.84
109 Servicii inovatoare pentru someri prin infiintarea centrului de instruire, evaluare si validare a competentelor S.C. MINVAS IMPEX COMPANY SRL 5.1 1,749,649.70 173,042.28 101,195.00 108,672.00 2,132,558.98
110 Mai multe sanse pentru un loc de muncă!  Universitatea “Politehnica” din Bucuresti 5.1 1,545,935.30 152,894.70 34,670.00 0.00 1,733,500.00
111 Resursa umana de calitate pentru promovarea vinurilor romanesti SC Vinexpert SRL 5.1 1,836,476.80 181,629.57 106,216.13 0.00 2,124,322.50
112 ForCult. Formare prin cultura – masuri inovatoare de combatere a somajului in economia cunoasterii Fundatia culturala ART PROMO 5.1 1,837,622.15 181,742.85 41,212.00 47,088.00 2,107,665.00
113 Program de masuri integrate pentru ocupare in Regiunea Bucuresti-Ilfov SUCCES HUMAN RESOURCES TGM S.R.L. 5.1 1,830,388.56 181,027.44 105,864.00 0.00 2,117,280.00
114 Măsuri active de ocupare pe o piață a muncii în continuă schimbare! SUCCES HUMAN RESOURCES TGM S.R.L. 5.1 1,825,270.72 180,521.28 105,568.00 0.00 2,111,360.00
115 Antreprenoriat si ocupare inovativa Asociatia Inter Concordia 5.1 1,695,989.57 167,735.23 38,035.20 0.00 1,901,760.00
116 „F1” PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE Asociatia Inter Concordia 5.1 1,893,205.79 187,240.13 42,458.08 130,287.00 2,253,191.00
117 Jurnalism cetatenesc – sansa pentru ocupare – JETOP MEDIAFAX S.A. 5.1 1,766,570.18 174,715.73 102,175.09 0.00 2,043,461.00
118 Integrare pe piata municii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca – PERSACT MEDIAFAX S.A. 5.1 1,648,984.61 163,086.39 95,573.00 0.00 1,907,644.00
119 Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare – STASS Fundatia pentru Educatie si Dezvoltare MediaPro 5.1 1,785,896.50 176,627.13 40,052.00 121,783.39 2,124,359.02
120 “ProMediere activa” – Drumul cel mai scurt din somaj catre un loc de muncă Asociaţia “Europa pentru dezvoltare umană” 5.1 1,899,074.40 187,820.55 42,589.69 126,142.62 2,255,627.26
121 Integrarea in viata profesionala activa a persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca din zona Bucuresti Ilfov FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ HYPERION 5.1 1,851,923.76 183,157.29 41,532.22 120,000.00 2,196,613.27
122 De la somer la angajat – Initierea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg) ALUMIL ROM INDUSTRY SA 5.1 1,828,592.85 180,849.84 105,760.14 0.00 2,115,202.83
123  Angajati sanatosi si motivati ! Preventie pentru sanatate si securitate la locul de munca SC PULS Medica SRL 3.2 583,421.30 102,956.70 0.00 0.00 686,378.00
124 Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra SC GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL 3.2 450,188.90 79,445.10 0.00 48,359.00 577,993.00
125 E-Nursing: Pogram de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar  Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania 3.2 14,549,302.95 2,567,524.05 349,323.00 1,665,000.00 19,131,150.00
126 E.H.R. – Antreprenoriat pentru resurse umane SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE 3.1 10,914,247.88 696,654.12 236,958.00 342,967.00 12,190,827.00
127 Creşterea performanţelor angajaţilor şi managerilor prin activităţi de îmbunătăţire a adaptabilităţii şi flexibilităţii Dynamic Human Resources Grup S.R.L. 3.2 3,529,286.70 622,815.30 218,532.00 0.00 4,370,634.00
128 Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN 6.3 8,304,481.24 1,049,518.80 190,897.96 15,000.00 9,559,898.00
129 PRO-EDIT: Program de formare şi sprijinire a angajaţilor pentru o practică EDITorială PROfesionistă Asociaţia “Uniunea Editorilor din România” 3.2 10,493,833.10 1,851,852.90 251,954.00 1,200,000.00 13,797,640.00
130 Metode flexibile de organizare şi formare în domeniul noilor tehnologii pentru sectorul energie Universitatea Politehnica Bucureşti 3.2 12,205,043.75 2,153,831.25 293,038.00 2,850.00 14,654,763.00
131  Femeia conteaza! Asociatia COLFASA 6.3 14,396,587.88 1,819,438.12 331,060.00 0.00 16,547,086.00
132 Creşterea adaptabilităţii resurselor umane din sectorul distribuţiei de produse farmaceutice la cerinţele impuse de evoluţia pieţei muncii – CARUSEL S.C. ADM FARM S.R.L. 3.2 645,869.95 113,977.05 39,992.00 0.00 799,839.00
133 Fi familyfriendly! Formare şi consultanţă pentru companiile din Bucureşti şi Ilfov FUNDAŢIA CENTRUL PARTENERIAT PENTRU EGALITATE 3.2 1,343,318.75 237,056.25 32,280.00 0.00 1,612,655.00
134 Adaptarea vieţii profesionale la cerinţele şi necesităţile vieţii de familie- creşterea şanselor femeilor şi a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii FEDERAŢIA SINDICALĂ DIN ASIGURĂRI ŞI BANCI 3.2 1,282,565.00 226,335.00 30,947.00 37,405.00 1,577,252.00
135 Sistem de perfecţionare şi instruire în terapia şi aplicaţiile laser în domeniul medical – SPIRAL MED ASOCIAŢIA DE MEDICINĂ ANTI-AGING, 3.2 1,540,625.85 271,875.15 36,990.00 0.00 1,849,491.00
136 Investiţie în cunoaştere  S.C. CLICKADS S.R.L. 3.2 360,265.70 63,576.30 28,700.00 0.00 452,542.00
137 Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED BUCUREŞTI-ILFOV 2008 S.C. INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOL S.R.L. 3.2 272,000.00 48,000.00 20,861.00 0.00 340,861.00
138 Dezvoltarea cunoştinţelor capitalului uman în vederea creşterii competitivităţii S.C. LONDON LOGIC BUCHAREST S.R.L. 3.2 146,906.18 25,924.62 11,522.00 13,149.00 197,501.80
139 Business Startup S.C. EXTREME TRAINING S.R.L. 3.1 982,300.00 62,700.00 55,000.00 0.00 1,100,000.00
140 Adaptarea personalului din sectorul energetic la noile tehnologii şi condiţii de muncă FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 3.2 1,383,715.00 244,185.00 33,445.00 0.00 1,661,345.00
141 Strategii de inovare a organizarii muncii in domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov – STAR-MED SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMNISTRATIVE 3.2 1,362,845.80 240,502.20 33,400.00 0.00 1,636,748.00
142 Încurajarea antreprenoriatului pentru iniţierea de afaceri în domeniul inginerie electrică INSTITUTUL DE CERCETĂRI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TÂRGURI ŞI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 3.1 1,515,549.59 96,737.21 84,857.20 68,748.00 1,765,892.00
143 “Top Class – Instruire şi mentorat pentru întreprinzătorii din Regiunea Bucureşti – Ilfov” Fundaţia Centrul ptr. Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România 3.2 375,224.50 23,950.50 8,146.00 36,108.00 443,429.00
144 Profesionişti bine pregătiţi, pentru servicii medicale publice de calitate în oncologie Institutul Oncologic Prof. Dr. Alex. Trestioreanu 3.2 1,439,469.05 254,023.95 34,561.00 100,452.00 1,828,506.00
145 Tineri antreprenori în spaţiul european. Promovarea culturii şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale la studenţii universităţilor private si publice din Bucureşti prin parteneriat transnaţional (TASE) Universitatea Titu Maiorescu 3.1 1,380,231.14 88,099.86 29,965.00 77,658.00 1,575,954.00
146 Turist în Europa Modernă SC MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 5.1 1,075,335.17 106,351.83 62,196.00 0.00 1,243,883.00
147 Instrumente inovatoare în formarea profesională pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor Asociatia COLFASA 3.2 1,223,386.30 215,891.71 29,399.99 0.00 1,468,678.00
148 Dezvoltarea antreprenoriatului în zootehnie şi procesarea produselor de origine animală în regiunea Bucureşti-Ilfov Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, 3.1 1,081,377.88 69,024.12 25,878.00 79,762.00 1,256,042.00
149 Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic S.C. Institutul Român de Cercetări Economico – Sociale şi Sondaje – IRECSON S.R.L. 3.2 7,643,273.45 1,348,812.96 523,348.94 0.00 9,515,435.35
150 Asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă pentru angajaţii din domeniul producţiei şi furnizării de apă potabilă şi a colectării şi evacuării apelor uzate – ASAPEV S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 3.2 709,166.05 125,146.95 290,913.00 0.00 1,125,226.00
151 Formare şi asistenţă în domeniul managerial – antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şu Sud-Est S.C. Ernst & Young S.R.L. 3.1 18,671,782.12 1,191,815.88 1,045,454.00 0.00 20,909,052.00
152 Îmbunătăţirea calităţii managementului şi a capacităţii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului. – MANTREP S.C. HUMAN CAPITAL SOLUTIONS S.R.L. 3.1 3,574,777.70 228,177.30 200,156.00 0.00 4,003,111.00
153 Dă startul afacerii tale! Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 3.1 2,692,611.95 171,868.85 58,458.80 1,995.00 2,924,934.60
154 Siguranţă şi adaptabilitate Target Active Training S.R.L. 3.2 6,758,841.44 1,192,736.72 418,504.12 508,962.50 8,879,044.78
155 Formarea profesională în domeniul epidemiologiei, şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii Institutul Naţional de Sănătate Publică 3.2 5,212,953.95 0.00 919,933.05 2,281.00 6,135,168.00
156 Antreprenor 2.0 Fundaţia Post Privatizare 3.1 8,047,262.54 513,655.06 174,712.40 289,000.00 9,024,630.00
157 SANSE EGALE SI RESPECT – INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN Asociaţia Femeilor din România 6.3 12,760,468.62 1,612,665.67 293,329.28 0.00 14,666,463.57
158 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din Romania- STEPS S.C. Institutul Român de Cercetări Economico – Sociale şi Sondaje – IRECSON S.R.L. 3.1 15,458,833.92 986,734.08 865,556.00 1,873,445.00 19,184,569.00
159 Promovarea antreprenoriatului în domeniul industriilor creative Fundaţia Post Privatizare 3.1 11,339,426.80 723,793.20 246,188.00 901,968.00 13,211,376.00
160 DACIE – Dezvoltare Antreprenorială pentru Competitivitate prin Inovaţie şi Ecoeficienţă Fundaţia “Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România” 3.1 12,009,005.77 766,532.28 260,725.26 589,851.63 13,626,114.94
161 Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din Romania-Frăţia (CNSLR-Frăţia) 6.3 16,873,885.47 2,132,518.53 387,886.00 0.00 19,394,290.00
162 Centru de instruire pentru promovarea adaptabilitatii si cresterea gradului de mobilitate al angajatilor operatorilor de transport public de persoane din Romania UNIUNEA ROMANA DE TRANSPORT PUBLIC 3.2 11,369,637.40 2,006,406.60 272,981.00 847,000.00 14,496,025.00
163 Servicii integrate de formare pentru asistenta sociala a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piata muncii CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI 6.2 6,216,295.89 0.00 584,903.11 15,198.00 6,816,397.00
164 FLEXINOV – Intreprinderi flexibile si inovatoare TOP QUALITY MANAGEMENT S.R.L. 3.2 4,110,140.15 725,318.85 254,498.00 360,160.00 5,450,117.00
165 CONSTIENTIZARE, SANATATE SI SECURITATE PENTRU ANGAJATII NOSTRI Prospectiuni S.A. 3.2 696,405.00 122,895.00 0.00 0.00 819,300.00
166 Centre Regionale de Excelenţă în Domeniul Îmbunătăţirii Performanţei Proceselor din Sistemul de Îngrijiri de Sănătate din România FUNDAŢIA CRED-CENTRUL ROMÂNO-ELVEŢIAN PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 3.2 5,702,763.05 1,006,369.95 136,921.08 420,593.50 7,266,647.58
167 Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala FUNDAŢIA ESTUAR 6.2 3,839,742.33 361,288.67 85,735.00 262,474.00 4,549,240.00
168 Spiritul antreprenorial – factorul cresterii performantelor managerilor IMM-urilor din sectorul auto EXEC-EDU-FORMARE CONTINUA MANAGERIALA S.R.L. 3.1 2,390,318.48 152,573.52 139,484.00 235,427.00 2,917,803.00
169 INSERT – Construirea unei retele de reabilitare si integrare profesionala pentru persoanele cu dizabilitati din Romania, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania 6.2 17,640,171.67 1,659,797.33 393,876.00 0.00 19,693,845.00
170 Formare profesionala in domeniul materialelor noi cu aplicatii in mecanica si mecatronica – ProfMec Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 3.2 7,130,003.15 1,258,235.85 171,186.00 0.00 8,559,425.00
171 Impreuna ,pentru informarea ,constientizarea si promovarea egalitatii de sanse si gen Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania 6.3 15,630,029.39 1,975,320.23 378,715.38 50,000.00 18,034,065.00
172 SI NOI VREM SA MUNCIM! ACCESUL FEMEILOR PE PIATA MUNCII Fundaţia Culturală DELTA 6.3 11,297,342.98 1,427,756.12 259,695.90 2,077,567.00 15,062,362.00
173 O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar ASOCIAŢIA “Centrul Român de Iniţiative” 6.3 5,661,334.58 715,478.42 130,139.00 700,000.00 7,206,952.00
174 Sănătate şi securitate la locul de muncă în domeniul media: internet şi publicitate – SEMIN APROPO MEDIA S.R.L. 3.2 700,785.90 123,668.10 0.00 0.00 824,454.00
175 Îmbunătăţirea accesului întreprinzătorilor la servicii integrate de consiliere şi asistenţă în afaceri (BusNetSupport) Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 3.1 7,465,176.33 476,500.62 162,075.05 587,053.65 8,690,805.65
176 Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirii eficienţei organizaţionale şi valorificarea oportunităţilor de afaceri Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 3.1 18,121,924.70 1,156,718.60 393,441.70 1,253,563.48 20,925,648.48
177 Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în vederea creşterii competitivităţii şi valorificării oportunităţilor de afaceri Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 3.1 14,533,988.60 927,701.40 315,545.00 1,350,000.00 17,127,235.00
178 Asigurarea sănatăţii şi securităţii la locul de muncă pentru angajaţii din domeniul media – SSMEDIA MEDIAFAX S.A. 3.2 701,192.20 123,739.80 0.00 0.00 824,932.00
179 Îndeplinirea normelor de sănătate şi securitate la locul de muncă în domeniul media – INOMED PUBLIONE MEDIA S.R.L. 3.2 241,234.25 42,570.75 0.00 0.00 283,805.00
180 Invata sa fii competitiv! Intruieste-te si investeste ACUM in viitorul tau! Euroaptitudini S.A. 3.2 1,186,073.00 209,307.00 76,540.00 63,279.00 1,535,199.00
181 Perfecţionarea angajaţilor si managerilor în domeniul noilor tehnologii de fabricaţie în vederea creşterii adaptabilităţii lucrătorilor şi intreprinderilor din industria de morărit şi panificaţie Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase “ROMPAN” 3.2 5,470,233.65 965,335.35 131,339.00 318,711.00 6,885,619.00
182 Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii -INCDPM”Alexandru Darabont” 3.2 14,339,560.58 2,530,510.69 344,287.17 885,780.95 18,100,139.39
183 ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTA S.C. Schultz Consulting S.R.L 3.1 11,046,392.76 705,088.90 618,499.04 0.00 12,369,980.70
184 Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul constructiilor SC LAVOBAD IMPEX S.R.L. 3.2 509,439.00 89,901.00 0.00 0.00 599,340.00
185 Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei SC ANNEMARIE DESIGN S.R.L. 3.2 509,439.00 89,901.00 0.00 0.00 599,340.00
186 ANTREPRENORIAT SI INOVATIE IN MASS MEDIA SC MEDIA GOLD SRL 3.1 3,582,002.02 228,638.43 200,560.02 266,673.14 4,277,873.61
187 Angajati sanatosi si locuri de munca mai sigure in comertul cu produse informatice – SANOMIT SC. PRODUCTON SRL 3.2 429,381.75 75,773.25 0.00 0.00 505,155.00
188 Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul telecomunicatiilor prin retele cu cablu- SANTE SC.MEDIA SAT S.R.L. 3.2 669,476.15 118,142.85 0.00 0.00 787,619.00
189 O generatie de specialisti romi in domeniul medical Asociatia “Agentia de Monitorizare a Presei” 6.2 17,525,047.79 1,648,965.11 391,306.39 30,000.00 19,595,319.29
190 Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul agentiilor de publicitate indoor- ASPIN S.C. INDOOR MEDIA S.R.L. 3.2 286,026.70 50,475.30 0.00 0.00 336,502.00
191 Tineri Antreprenori de Succes Ministerul Educatiei Nationale 3.1 15,785,081.60 0.00 1,007,558.40 496,648.80 17,289,288.80
192 FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA! Universitatea Spiru Haret 3.1 6,576,594.38 419,782.62 142,783.00 0.00 7,139,160.00
193 Flexibilitate si adaptabilitate in transportul feroviar Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara -CENAFER 3.2 16,156,324.85 0.00 2,851,116.15 1,270,197.00 20,277,638.00
194 Campanie nationala de constientizare publica privind egalitatea de gen si de sanse pe piata muncii si sprijin institutional pentru dezvoltarea activitatii factorilor interesati in problematica egalitatii de sansa si gen – Ş.A.N.S.A. [ŞANSĂ| ACCEPTARE | NEVOIE | SIGURANŢĂ| ACCES LA MUNCĂ] SC MEDIA ONE SRL 6.3 6,378,796.83 806,151.17 378,155.95 0.00 7,563,103.95
195 Construieste in siguranta! -Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor CARO Trainer S.R.L. 3.2 1,139,746.73 201,131.77 74,821.50 33,496.80 1,449,196.80
196 AgroManager AgroAdvice SRL 3.1 6,319,605.90 403,379.10 353,841.35 0.00 7,076,826.35
197 Formare profesionala privind noile tehnologii din domeniul energiilor solare Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG 3.2 1,448,898.06 255,687.89 89,715.05 54,313.50 1,848,614.50
198 Imbunatatirea aptitudinilor si know-how-ului profesionistilor din domeniul sanatatii privind importanta unei mai bune organizarii a muncii in cadrul serviciilor de recuperare a starilor vegetative Fundatia Romtens 3.2 1,135,755.55 200,427.45 27,269.00 0.00 1,363,452.00
199 Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul farmaceutic- SELOFARM MC SERV TOUR S.R.L. 3.2 678,340.80 119,707.20 0.00 0.00 798,048.00
200 SANATATEA ANGAJATILOR- Factor cheie pentru dezvoltarea durabila a companiei CETELEM IFN S.A. 3.2 694,540.95 122,566.05 0.00 0.00 817,107.00
201 Investitii in capitalul uman pentru competitivitate prin inovare si utilizarea oportunitatilor oferite de UE si piata sa interna pentru manageri/intreprinzatori din regiunea Bucuresti-Ilfov Fundaţia Centrul Roman pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii 3.2 1,287,532.41 227,211.60 30,913.14 130,791.94 1,676,449.09
202 Formare profesionala continua pentru angajati si manageri din domeniul comunicare, publicitate, marketing Asociaţia “International Advertising Association” 3.2 1,540,880.00 271,920.00 37,100.00 0.00 1,849,900.00
203 Centrul de Informare EMAS in regiunea Bucuresti-Ilfov Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 3.2 1,462,343.83 258,060.67 35,110.00 86,784.64 1,842,299.14
204 Formarea Resurselor Umane pentru Managementul Organizational al Societatilor-F.R.U.M.O.S. Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 3.2 1,455,856.59 256,915.87 34,954.54 96,260.02 1,843,987.02
205 Progrm International de Training in Dermato-Cosmetologie pentru medici romani Spitalul Clinic Colentina 3.2 12,328,401.70 2,175,600.30 296,000.00 0.00 14,800,002.00
206 Dezvoltarea angajabilitatii si a perspectivelor pentru persoanele disponibilizate in industria energetica Asociatia BUCHAREST BUSINESS SCHOOL 5.1 1,427,927.41 141,223.59 32,024.00 90,204.00 1,691,379.00
207 A.F.I.R.M.A.R.E. (Angajare, Formare, Integrare, Recrutare, Motivare, Adaptare, Reciclare, Evaluare) Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 5.1 1,898,816.92 187,795.08 42,584.00 517,873.00 2,647,069.00
208 Fii intreprinzator Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 5.1 1,901,600.93 188,070.42 42,646.35 534,928.32 2,667,246.02
209 Competenţe pentru adaptabilitate, flexicuritate şi durabilitate în sectorul ospitalităţii şi turismului SC EURODEZVOLTARE SRL 3.2 11,069,969.05 1,953,523.95 685,447.00 14,104.00 13,723,044.00
210 Performanţă pentru adaptabilitate şi competitivitate europeană – “Traning pentru P.A.C.E.” Sindicatul Naţional de Mediu “Ecologistul” 3.2 7,851,670.40 1,385,588.90 188,515.50 1,340,947.80 10,766,722.60
211 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN AGRICULTURA, TUTUN, DOMENII SI SERVICII CONEXE “AGROSTAR” 5.2 14,101,494.98 2,307,040.02 334,868.00 0.00 16,743,403.00
212 Integrarea socioprofesionala a persoanelor seropozitive din Romania FEDERATIA “UNIUNEA NATIONALA A ORGANIZATIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE HIV/SIDA (UNOPA)” 6.1 4,167,863.46 874,923.54 110,000.00 0.00 5,152,787.00
213 Economia Sociala, model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE 6.1 13,799,455.58 2,896,800.42 367,667.00 1,319,427.00 18,383,350.00
214 Impreuna, pentru o societate mai buna AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI 6.1 14,295,970.50 3,001,029.50 353,000.00 0.00 17,650,000.00
215 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea Bucureşti Ilfov BLOCUL NATIONAL SINDICAL 6.1 1,471,419.60 308,882.40 36,333.00 0.00 1,816,635.00
216 INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA FEDERATIA FILANTROPIA 6.1 1,379,079.72 289,498.28 34,053.00 141,364.00 1,843,995.00
217 O piata incluziva a muncii in mediul rural MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE 5.2 15,920,106.02 0.00 2,604,569.36 933,592.74 19,458,268.12
218 Spatiul rural – izvor de resurse pentru piata muncii si antreprenoriat Federatia Nationala a Producatorilor Agricoli din Romania–F.N.P.A.R. 5.2 1,735,774.87 283,977.13 41,220.00 164,339.00 2,225,311.00
219 Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Botosani pentru dezvoltarea turismului Fundaţia “Amfiteatru” 5.2 1,737,132.72 284,199.28 42,068.00 0.00 2,063,400.00
220 Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Teleorman pentru dezvoltarea turismului Fundaţia “Amfiteatru” 5.2 1,771,508.72 289,823.28 42,068.00 184,380.00 2,287,780.00
221 SPRIJIN FEMEILOR DISCRIMINATE PE PIATA MUNCII Asociatia COLFASA 6.3 16,443,831.60 2,078,168.40 378,000.00 0.00 18,900,000.00
222 Crearea retelei de dezvoltare rurala “CAIR” (Centre de Asistenta si Dezvoltare Rurala) Asociaţia MANUFUTURE ROMÂNIA 5.2 14,152,028.56 2,315,307.44 336,068.00 0.00 16,803,404.00
223 CeResAR – Centrul de Resurse pentru Afaceri Rurale Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina 5.2 11,214,237.55 1,834,677.45 266,305.00 658,955.00 13,974,175.00
224 ,,Centre comunitare de resurse:Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural” Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN 5.2 15,297,310.53 2,502,678.45 363,265.07 15,000.00 18,178,254.05
225 Stimularea spiritului antreprenorial si a mediu/ui de afaceri prin
imbunatatirea performantelor intreprinderilor si dezvoltarea
competentelor manageriale si antreprenoriale
Universitatea din Craiova 3.1 13,525,767.16 863,346.84 293,654.00 275,994.00 14,958,762.00
226 Inzestrarea persoanelor din mediu rural – Regiunea Bucuresti Ilfov – cu noi calificari non-agricole printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul agenti vanzari S.C. ACTIV CONSTRUCT S.R.L. 5.2 1,742,430.83 285,066.06 106,710.36 101,007.60 2,235,214.85
227 Inzestrarea persoanelor din mediu rural – Regiunea Bucuresti Ilfov – cu noi calificari non-agricole printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul operator vanzari prin telefon MG STEVENS FINANCE SRL 5.2 1,708,202.31 279,466.19 104,614.50 0.00 2,092,283.00
228 Program integrat de formare si consiliere profesionala a somerilor din mediul rural, din regiunea Bucuresti- Ilfov in domeniul turismului Fundatia Amfiteatru 5.2 1,780,830.32 291,348.32 42,289.36 0.00 2,114,468.00
229 Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Bistrita-Nasaud pentru dezvoltarea turismului Fundatia Amfiteatru 5.2 1,771,508.72 289,823.28 42,068.00 0.00 2,103,400.00
230 Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Olt pentru dezvoltarea turismului Fundatia Amfiteatru 5.2 1,771,508.73 289,823.27 42,068.00 0.00 2,103,400.00
231 Viitor In Inovatia Turismului si Oportunitatile de Reintegrare in Judetul Mures Fundatia Amfiteatru 5.2 1,768,181.98 289,279.02 41,989.00 0.00 2,099,450.00
232 Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Arad pentru dezvoltarea turismului Fundatia Amfiteatru 5.2 1,771,508.72 289,823.28 42,068.00 0.00 2,103,400.00
233 Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania 6.1 14,756,354.99 3,097,674.10 364,367.94 0.00 18,218,397.03
234 RESCUE – Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania 6.1 14,756,354.99 3,097,674.04 364,367.94 0.00 18,218,396.97
235 Sanse egale in comunitatea noastra Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6 6.2 1,255,816.42 118,162.16 28,040.38 0.00 1,402,018.96
236 O alta perspectiva a dizabilitatii prin calificare pe piata muncii Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6 6.2 1,699,978.03 159,954.17 37,957.80 0.00 1,897,890.00
237 „Servicii integrate pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile”  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 6.2 1,929,255.48 181,527.32 43,077.20 0.00 2,153,860.00
238 Investeste in tine – Proiect de integrare socio-profesionala pentru persoanele cu vulnerabilitate sociala multipla  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3 6.2 1,609,141.37 151,407.17 35,929.56 0.00 1,796,478.10
239 Consiliere si Calificare – Verde la Angajare Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti 6.2 1,771,572.93 166,690.67 39,556.40 0.00 1,977,820.00
240 Investitia in tineri, investitia in viitorul nostru Ministerul Muncii Familiei  Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 5.1 17,820,875.80 0.00 1,762,504.20 0.00 19,583,380.00
241 Garantii pentru TINEri! Ministerul Muncii Familiei  Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 5.1 16,881,399.37 0.00 1,669,588.95 0.00 18,550,988.32
242 Afirma-te! Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 5.1 1,534,891.22 151,802.43 36,180.35 0.00 1,722,874.00
243 Flexibilitate, inovare si initiativa antreprenoriala pentru somerii din regiunea Bucuresti-Ilfov – FII AS! Fundatia “Centrul Roman pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii’ – CRIMM 5.1 1,708,405.22 168,963.15 38,313.64 0.00 1,915,682.01
244 Ocupare si antreprenoriat rural în regiunea Buc-Ilfov Asociatia React 5.2 1,828,997.46 299,228.58 43,433.40 0.00 2,171,659.44
245 Dezvoltarea integrata rurala in regiunea Bucuresti-Ilfov ASOCIAȚIA EUROPE GENERATION 2020 5.2 1,478,797.94 241,935.06 35,117.00 0.00 1,755,850.00
246 “FII ANTREPRENOR INTR-UN SAT EUROPEAN” S.C. MEMO CONSULT K.R. S.R.L. 5.2 1,712,101.43 280,104.10 115,948.47 0.00 2,108,154.00
247 Competente pentru ocupare Asociatia Nationala a Consultantilor in Agribusiness 5.2 1,709,595.83 279,694.17 40,600.00 0.00 2,029,890.00
248 (Re)Insertia persoanelor din mediul rural prin formare si acompaniere socio-profesionala (RuralInteg(. QUANTA RESURSE UMANE SRL 5.2 1,533,762.00 250,927.32 93,931.02 0.00 1,878,620.34
249 Califica-te pentru o sansa reala pe piata muncii. Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 5.1 1,816,883.81 179,691.80 40,746.44 0.00 2,037,322.05
250 @pub.Noi competente pentru noi provocari in domeniul editorial Asociaţia Uniunea Editorilor din România 5.1 1,933,724.70 191,247.50 43,366.78 0.00 2,168,338.98
251 PICAS Bucuresti te angajeaza in constructii. Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor – CMC 5.1 1,869,657.27 184,911.16 41,929.97 0.00 2,096,498.40
252 Pregatiti pentru piata muncii in regiunea Bucuresti – Ilfov. Asociatia Europa Sociala 5.1 1,342,025.23 132,727.77 30,097.00 0.00 1,504,850.00
253 Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile Asociatia Psihologilor gorjeni 6.2 5,308,514.74 499,488.26 118,655.00 0.00 5,926,658.00
254 ACCES PLUS – pentru o piata a muncii inclusiva Orasul Siret 6.2 8,249,246.57 776,187.31 203,026.12 0.00 9,228,460.00
255 Diferiti, si, totusi egali! Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania 6.2 5,661,491.40 532,700.50 127,057.10 0.00 6,321,249.00
256 Masuri inovatoare pentru facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Alianta Sindicatelor Timis 6.2 9,759,188.99 918,260.67 217,907.14 0.00 10,895,356.80
257 INTEGRO. Integrare prin formare si mediere pentru ocupare Fundatia centrul de Resurse pentru Diversitate Etnocultura 6.2 5,875,773.30 552,862.70 133,000.00 0.00 6,561,636.00
258 Admis pe piata muncii – construirea unui model complex de integrare profesionala a persoanelor de etnie rroma din Regiunea BI, NV, SE si SM, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii. Asociatia pentru Formare in Domeniul Securitatii Private 6.2 5,518,056.19 519,204.41 123,209.40 0.00 6,160,470.00
259 INTEGRO – Modele integrate de interventie pentru incluziune sociala si ocupare Asociatia Comunitatea Montana Iezer-Muscel 6.2 5,366,191.19 504,915.15 119,818.50 0.00 5,990,924.84
260 Incluziv pentru piata muncii Asociatia Catalactica Filiala Teleorman 6.2 6,920,691.01 651,180.99 154,528.00 0.00 7,726,400.00
261 MOBILIZARE, ACCES SI INCLUZIUNE MAI. Asociatia Catalactica Filiala Teleorman 6.2 6,848,402.09 644,379.19 153,694.16 0.00 7,646,475.44
262 OPTIMAL- Infiintarea si dezvoltarea unei Retele de Centre de Incluziune Sociala pentru Romi Asociatia Catalactica Filiala Teleorman 6.2 8,786,634.59 826,751.18 197,192.63 0.00 9,810,578.40
263 Servicii integrate de sprijin pentru victimele violentei in familie si persoanelor cu dizabilitati Fundatia Pretuieste Viata 6.2 6,759,584.93 636,022.21 150,930.76 0.00 7,546,537.90
264 Workcall SC Forum Group SRL 6.2 7,748,848.83 729,103.94 446,208.04 0.00 8,924,160.81
265 Si noi avem dreptul la munca! SC Forum Group SRL 6.2 7,085,897.44 666,725.58 408,032.79 0.00 8,160,655.81
266 Femeia-geneza, patriarhie,leadership SC.Agroserv Management SRL 6.3 1,785,641.02 225,668.98 107,000.00 0.00 2,118,310.00
267 Sanse Egale pentru Femei Active – S.E.F.A. Asociatia Romano Butik 6.3 1,885,216.56 238,253.32 43,336.12 0.00 2,166,806.00
268 Egalitate de sanse si incluziune pe piata muncii pentru femei in Regiunea Bucuresti-Ilfov SC.R4 Consultanta si Formare Profesionala SRL 6.3 1,251,987.32 158,225.93 74,221.75 0.00 1,484,435.00
269 Parteneriat pentru Reintegrare si Incluziune Sociala a Oamenilor in Nevoie (PRISON) Penitenciarul Botoşani 6.2 11,166,802.80 1,050,802.80 249,336.91 0.00 12,466,942.51
270 LIN 2013 – Libertate prin Integrare Fundaţia MARA 6.2 4,702,798.72 442,495.28 105,006.00 0.00 5,250,300.00
271 „Mainstream JOB” – calificare inteligenta pentru bunastarea sociala a romilor Agenţia Naţională pentru Romi 6.2 10,133,125.30 0.00 977,757.70 0.00 11,110,883.00
272 Inclusiv – Retea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii in 6 regiuni din Romania Pactul Regional Nord Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială 6.2 9,968,833.48 937,986.52 222,800.00 0.00 11,129,620.00
273 INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU O VIATA MAI BUNA Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 6.2 6,779,048.12 637,853.54 151,365.34 0.00 7,568,267.00
274 PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU O VIATA LA STANDARDE EUROPENE Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 6.2 6,779,048.12 637,853.54 151,365.34 0.00 7,568,267.00
275 Sansa la o viata normala ! – Masuri active integrate in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii a persoanelor apartinind grupurilor vulnerabile Asociaţia de sprijin a  şomerilor  Dâmboviţa 6.2 2,545,037.57 239,467.43 57,500.00 0.00 2,842,005.00
276 Calificare si consiliere pentru persoane vulnerabile in Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia si Vest Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC 6.2 5,938,339.63 558,749.68 132,593.66 0.00 6,629,682.97
277 Echilibru socio-profesional – sprijin inovativ pentru mamele din regiunea Bucuresti-Ilfov Asociatia pentru Educatie si Natura 6.3 1,794,629.79 226,804.98 41,464.27 0.00 2,062,899.04
278 Trei generatii pentru maine Brainstorming Consulting 6.3 1,827,360.43 230,941.47 108,331.68 0.00 2,166,633.58
279 M.A.M.A.- Model Aplicat pentru Maternitate Activa CAIES – Centrul de Analiza si Inovare Economico-Sociala 6.3 1,889,170.04 238,752.96 43,427.00 0.00 2,171,350.00
280 COMPETENTE REALE PENTRU SANSE EGALE! Fundatia Dezvoltare in Europa 6.3 1,800,006.47 227,484.48 41,377.37 0.00 2,068,868.32
281 INSERT – IMPREUNA PENTRU O SOCIETATE INCLUSIVA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GIURGIU 6.2 9,468,750.67 0.00 890,932.78 0.00 10,359,683.45
282 „Europa inclusiva- Initiative regionale sustenabile” Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Varstnice 6.2 8,469,405.51 0.00 796,902.49 0.00 9,266,308.00
283 SANSA-Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Secor 6 6.2 5,874,446.05 552,737.81 131,167.02 0.00 6,558,350.88
284 MOTIVARE PENTRU OCUPARE Fundatia Motivation Romania 6.2 9,112,725.44 857,433.69 204,510.87 0.00 10,174,670.00
285 Retea de incluziune sociala pentru responsabilizarea mediului de afaceri, imbunatatirea accesului si participarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii– ACCES SC CONEST SA 6.2 9,532,149.91 896,898.13 561,623.31 0.00 10,990,671.35
286 Act.IS – Acționăm pentru Incluziune Socială! Centrul Diecezan Caritas Iasi 6.2 4,566,478.16 429,668.62 101,962.18 0.00 5,098,108.96
287 Competent pe piața muncii! ASOCIATIA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN 6.2 4,310,118.72 405,547.28 96,238.00 0.00 4,811,904.00
288 Initiativa pentru romii marginalizati Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Varstnice 6.2 9,958,661.73 0.00 937,029.44 0.00 10,895,691.17
289 ,,PROROM” –  PROMOVAREA ACCESULUI PE PIATA MUNCII  PRIN FORMARE PROFESIONALA   IN RANDUL GRUPURILOR VULNERABILE D.B.C.  SRL 6.2 4,146,265.50 390,130.02 519,210.76 0.00 5,055,606.29
290 ABIL – Asistenta individualizata pentru integrarea durabila pe piata muncii a persoanelor vulnerabile SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL 6.2 6,444,285.22 606,355.06 371,086.33 0.00 7,421,726.61
291 Centre de Incluziune Sociala Rurala Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Varstnice 6.2 6,641,709.76 0.00 624,931.11 0.00 7,266,640.87
292 Dezvoltare Profesionala si Egalitatea de Sanse (DepES) SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 6.2 9,588,810.56 902,229.44 552,160.00 0.00 11,043,200.00
293 “Calificarea, un catalizator al succesului!” Renaissance Management &Consultancy Company SRL 6.2 6,863,091.82 645,761.38 395,202.80 0.00 7,904,056.00
294 Sprijin pentru persoanele dependente ASOCIATIA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN 6.2 5,850,337.37 550,469.38 131,295.25 0.00 6,532,102.00
295 Program dedicat reintegrarii profesionale si sociale a persoanelor afectate de Tuberculoza Fundatia Romanian Angel Appeal 6.2 5,978,984.74 562,574.06 133,501.20 0.00 6,675,060.00
296 Crearea de Oportunitati – şaNSE Sporite de insertie pe piata muncii pentru grupurile vulnerabile “CONSENS” AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA COVASNA 6.2 8,442,601.93 0.00 794,381.00 0.00 9,236,982.93
297 Sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru participarea pe piata muncii prin SC PALACE DUMBRAVA SRL S.C. PALACE DUMBRAVA S.R.L. 6.2 9,618,552.12 905,027.88 555,000.00 0.00 11,078,580.00
298 Calificare, recalificare si angajare asistata pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati Club Român Internaţional 6.2 8,407,131.05 791,042.97 187,717.84 0.00 9,385,891.86
299 Acces egal pe piata muncii Asociatia de Binefacere Pro Vitam 6.2 3,355,167.02 315,694.05 74,915.53 0.00 3,745,776.60
300 „SALVA – SAnsa La Viata Activa!” Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 6.2 8,315,575.11 782,428.29 185,673.54 0.00 9,283,676.94
301 ADAPT: Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii S.C. RU EUROPE S.R.L. 6.2 8,539,648.22 803,511.76 491,787.37 0.00 9,834,947.35
302 CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALA.
O noua sansa in ocupare pentru grupurile vulnerabile.
ASOCIATIA DONIT 6.2 11,451,311.75 1,077,475.72 255,689.53 0.00 12,784,477.00
303 ACCES-Asistenţă pentru Calificare, Competenţe, Educaţie şi Sperantă pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile S.C.Technical Training S.R.L. 6.2 9,055,587.53 852,057.47 521,455.00 0.00 10,429,100.00
304 Experiență pentru eficiență- Parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala – CEDS 6.2 6,504,461.53 612,017.17 145,234.26 0.00 7,261,712.96
305 Ocupare activa pe piata muncii! FUNDATIA FILOCALIA 6.2 9,307,247.38 875,736.62 207,816.00 0.00 10,390,800.00
306 Dezvoltarea unui parteneriat multiregional pentru educatie si formare profesionala UTI GRUP SA 6.2 9,245,384.02 869,915.78 532,384.20 0.00 10,647,684.00
307 „Centru multiregional de calificare în meserii pentru grupuri vulnerabile” UTI GRUP SA 6.2 9,244,576.50 869,839.80 532,337.70 0.00 10,646,754.00
308 Egalitate pe piata muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile Agentia Nationala Antidrog 6.2 10,597,862.26 0.00 997,173.03 8.60 11,595,043.89
309 PRACTIC – P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiva) si C(apacitare) in T(urism), I(nformare) si C(onsiliere) SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL 6.2 9,124,829.25 858,572.55 525,442.20 0.00 10,508,844.00
310 ACCES pentru toti- Accesul persoanelor cu dizabilitati la ocupare si servicii Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare 6.2 8,598,517.88 809,050.92 191,991.20 0.00 9,599,560.00
311 Sansa pentru o viata mai buna pentru femeile din regiunea Bucuresti-Ilfov Asociatia REACT 6.3 1,889,453.48 238,788.78 43,433.74 0.00 2,171,676.00
312 Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii Universitatea Politehnica din Bucuresti 6.3 8,185,169.41 1,034,440.20 188,155.30 0.00 9,407,764.91
313 Femei active pe piata muncii Fundatia Centrul pentru Educatie Economica si Dezvoltare din Romania 6.3 10,782,548.11 1,362,696.44 247,862.13 0.00 12,393,106.68
314 Dezvoltarea competentelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a muncii – FEMIN Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania 6.3 3,293,732.53 416,261.31 75,714.16 0.00 3,785,708.00
315 Asigurarea accesului egal la ocupare si diversificarea oportunitatilor de angajare pe o piata inclusiva a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania 6.3 3,382,842.44 427,523.00 77,762.56 0.00 3,888,128.00
316 FOCUS SOCIAL-INITIATIVA PENTRU O SOCIETATE SANATOASA S.C. Ventis Global Consulting S.R.L. 6.3 8,185,372.47 1,034,465.86 485,254.65 0.00 9,705,092.98
317 Actiuni strategice pentru dezvoltare strategica SC AUSTROMED HOLDING SRL 5.2 12,878,963.87 2,107,030.86 788,736.57 0.00 15,774,731.30
318 Investitie in resurse umane, mai multe sanse la ocupare – INVEST SC AUSTROMED HOLDING SRL 5.1 11,497,369.47 1,137,102.47 664,972.21 0.00 13,299,444.15
319 Centrul de resurse in turismul montan Fundatia Amfiteatru 5.1 6,571,359.29 649,914.65 169,506.06 0.00 7,390,780.00
320 SATUL MEU, AFACEREA MEA! Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase ROMPAN 5.2 10,370,396.49 1,696,622.93 635,106.29 0.00 12,702,125.71
321 Calificare pentru dezvoltare si sanse pentru femei -CALIFEM SINDICATUL NATIONAL AL FUNCTIONARILOR PUBLICI 6.3 9,118,800.66 1,152,432.34 209,617.00 0.00 10,480,850.00
322 Da sanselor pentru femei! SINDICATUL NATIONAL AL FUNCTIONARILOR PUBLICI 6.3 6,970,052.99 880,874.01 160,223.00 0.00 8,011,150.00
323 Respect si sanse egale pentru femei FUNDATIA ESTUAR 6.3 10,815,582.22 1,366,871.28 248,621.50 0.00 12,431,075.00
324 MESTERUL TURISTIC-Integrarea abilitatilor mestesugaresti in turismul local – alternativa viabila de revitalizare a spatiului rural Asociatia PARTNET 5.2 11,491,418.34 1,880,024.92 272,886.60 0.00 13,644,329.86
325 Sanse la un viitor mai bun T.M.D. LASTING SERVICE S.R.L. 5.1 12,800,914.36 1,266,024.50 740,365.21 0.00 14,807,304.07
326 IN NOI GASESTI MEREU UN SPRIJIN PENTRU CARIERA TA KUBERT HPS S.R.L. 5.1 6,093,450.91 6,002,648.99 389,720.10 0.00 12,485,820.00
327 Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia -PSCR2 Fundatia Romtens 5.2 9,794,353.70 1,602,380.00 232,586.42 0.00 11,629,320.12
328 Media Fem-Scoala nationala de Jurnalism S.C. BLOCKBUSTER MEDIA S.R.L. 6.3 14,446,798.57 1,825,783.73 856,451.70 0.00 17,129,034.00
329 „Ocupare si antreprenoriat Rural” ASOCIATIA REACT 5.2 7,449,783.80 1,218,803.35 176,910.85 0.00 8,845,498.00
330 “Dezvoltarea abilitatillor profesionale pentru reinsertia si orientarea somerilor din Regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia pe piata fortei de munca STEF MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. 5.1 2,796,274.95 276,554.67 161,727.87 0.00 3,234,557.49
331 “Formarea profesionala continua – un pas spre reintegrarea pe piata muncii!! STEF MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. 5.1 2,796,274.95 276,554.67 161,727.87 0.00 3,234,557.49
332 “Reintegrare in 3 pasi – consiliere, formare, mediere!” STEF MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. 5.1 2,796,274.95 276,554.67 161,727.87 0.00 3,234,557.49
333 PIDRU – Programe integrate pentru resursele umane în zonele rurale din Regiunile Sud-Est (Dobrogea) si Sud Muntenia Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna 5.2 8,071,363.13 1,320,495.29 191,670.58 0.00 9,583,529.00
334 “CARIERA TA PE PRIMUL LOC” SC Publirom 7 Infotur Holding SRL 5.1 7,842,187.44 775,600.96 550,071.60 0.00 9,167,860.00
335 Împreună spre succes! Şanse mai bune de ocupare în regiunea ta BPI Management Consulting Romania SRL 5.1 8,434,831.41 834,214.09 487,844.50 0.00 9,756,890.00
336 Profemin Spiru Haret 6.3 15,028,225.91 1,899,264.41 345,458.99 0.00 17,272,949.31
337 ECHITFEM – Echitate pe piata muncii pentru femeile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna 6.3 11,772,075.88 1,487,752.77 270,608.75 0.00 13,530,437.40
338 „ACTIV pe Piața Muncii: Abilități şi Competențe Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piața Muncii” Universitatea Politehnica din Bucuresti 5.1 11,155,559.40 1,103,297.08 262,958.11 0.00 12,521,814.59
339 Femeile fac un pas in fata BPI Management Consulting Romania SRL 6.3 8,854,455.54 1,119,024.46 524,920.00 0.00 10,498,400.00
340 AgriCons-AgriTinCentru Pilot de dezvoltare a specialistilor in domeniul agricol Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti 5.1 10,066,946.89 995,632.11 582,241.00 0.00 11,644,820.00
341 COMPERUR – Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania 5.2 5,216,749.34 853,473.30 123,882.09 0.00 6,194,104.73
342 Femeia de astazi pentru societatea de maine Asociatia REACT 6.3 8,256,389.58 1,043,440.99 189,793.43 0.00 9,489,624.00
343 Insertie activa pe piata muncii prin FORmare profesionala inovativa in domeniul INGineriei – FORMING Universitatea Politehnica din Bucuresti 5.1 12,216,925.33 1,208,267.34 275,381.54 0.00 13,700,574.21
344 EVA – Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii DGASPC SECTOR 6 6.3 7,398,297.22 934,995.44 263,048.02 0.00 8,596,340.68
345 Servicii integrate-abordare obtima pentru ocuparea fortei de munca Asociatia Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN 5.2 8,599,304.56 1,406,867.84 204,207.60 0.00 10,210,380.00
346 O sansa ptr viitor SC ALISTAR SECURITY SRL 5.1 9,440,971.09 933,722.41 546,036.50 0.00 10,920,730.00
347 Restart pe Piata Muncii Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europeana 5.1 10,125,171.66 1,001,390.60 227,072.70 0.00 11,353,634.96
348 Resursa umana – sansa pentru dezvoltare Asociatia Nationala a Consultantilor in Agrobusiness 5.2 3,851,456.29 630,107.93 94,000.00 0.00 4,575,564.22
349 FA – Femei Active pe Piata Muncii Fundatia “MULTIMEDIA – pentru democratie locala” 6.3 8,490,124.64 1,072,980.38 195,264.98 0.00 9,758,370.00
350 Sanse egale pentru acces in cariera Federatia Sanitas din Romania 6.3 11,243,455.07 1,420,945.77 258,457.16 0.00 12,922,858.00
351 Alaturi de cariera ta Blocul National Sindical 6.3 3,752,103.03 474,190.09 86,250.88 0.00 4,312,544.00
352 DEZVOLTARE CALITATIVA A FORMARII PROFESIONALE IN MEDIUL RURAL Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari 5.2 7,882,739.25 1,289,635.95 204,764.80 0.00 9,377,140.00
353 Antreprenoriat turistic rural Asociatia EURO<26 5.2 9,323,949.76 1,525,421.62 221,415.74 0.00 11,070,787.12
354 Meseria Bratara de aur SC Precon SRL 5.1 12,749,078.61 1,260,897.88 737,367.18 0.00 14,747,343.67
355 Promovarea unui model de dezvoltare sustenabila resursei umane din mediul rural- DRUMS Fundatia Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala CREFOP 5.2 4,547,795.26 744,030.74 107,996.00 0.00 5,399,822.00
356 Start pentru tine Patronatul Tinerilor Intreprinzatori 5.2 5,439,612.96 889,934.35 129,174.43 0.00 6,458,721.74
357 Antreprenoriatu; – sansa unui viitor mai bun pentru tineri UAT ILFOV 3.1 7,602,677.87 485,277.31 165,060.32 0.00 8,253,015.50
358 Sansa unei vieti mai bune VECO-ROM 5.2 3,062,150.53 500,975.52 187,532.95 0.00 3,750,659.00
359 COMPETENT SI OCUPAT PE PIATA MUNCII ASOCIATIA CENTRU DE CERCETARE SI  FORMARE A UNIVERSITATII  DE NORD BAIA MARE 6.1 7,915,844.10 1,661,704.72 195,460.18 0.00 9,773,009.00
360 ECONOMIE SOCIALA – SPRIJIN PENTRU OCUPARE ASOCIATIA CENTRU DE CERCETARE SI  FORMARE A UNIVERSITATII  DE NORD BAIA MARE 6.1 7,913,396.37 1,661,190.89 195,399.74 0.00 9,769,987.00
361 Alaturi de tine schimbam piata muncii – masuri active de ocupare a somerilor in mediul ruraral ASOCIATIA CENTRU DE RESURSE PENTRU DEZVOLTAREA FAMILIEI 5.2 3,275,609.84 535,898.00 78,976.84 0.00 3,890,484.68
362 Sinergia zonelor fost industrializate pentru combaterea somajului si cresterea capacitatii ocuparii pe cont propriu a persoanelor vulnerabile – INAPOI LA MUNCA! TIGER PROTECTOR COMPANY 5.1 3,743,291.65 370,215.66 216,500.38 0.00 4,330,007.69
363 SES prin SES. Sanse Egale de Succes prin Structurile Economiei Sociale ASOCIATIA DONIT 6.1 7,570,593.24 1,589,229.19 186,935.15 0.00 9,346,757.58
364 Sanse egale la angajare pentru persoane vulnerabile FUNDATIA ESTUAR 6.1 7,581,036.52 1,591,421.46 187,193.02 0.00 9,359,651.00
365 O noua sansa pentru oameni, o noua sansa pentru Romania ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, EDUCATIE SI SPRIJIN COMUNITAR 6.1 2,607,534.64 547,377.20 66,358.16 0.00 3,221,270.00
366 Economia sociala – un pas spre un viitor mai bun ASOCIATIA AGRICULTORILOR SI FERMIERILOR 6.1 7,716,447.63 1,619,847.14 190,536.63 0.00 9,526,831.40
367 Investeste in antreprenoriat, investeste in viitor GS CONSULTING SERV 3.1 4,098,718.82 261,620.35 232,704.42 0.00 4,593,043.59
368 PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele somere de lunga durata si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din regiunile Nord-Est si Sud Muntenia. ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA 5.1 9,230,110.24 912,868.05 206,999.56 0.00 10,349,977.85
369 PROgrame integrate pentru cresterea sanselor de ocupare din regiunile Bucuresti-Ilfov si SUD Muntenia ASOCIATIA ,, GRUPUL PENTRU DEZBATERE SI CONSENS COCIAL ( GDCS) 6.1 4,361,060.08 915,479.64 107,684.48 0.00 5,384,224.20
370 Fii parte a satului european – dinamizare rurala ASOCIATIA PROGRESSON 5.2 2,389,505.36 390,929.08 56,743.56 0.00 2,837,178.00
371 ECOS – Educarea, Calificarea si Orientarea Somerilor din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est GE-COST 2001 5.1 2,831,553.04 280,043.71 163,768.25 0.00 3,275,365.00
TOTAL 2,319,715,393.91 263,719,391.26 118,317,896.05 59,129,990.07 2,760,882,671.29