Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov publica lista proiectelor gestionate la data de 24 octombrie 2011.