În zilele de 12 și 13 octombrie 2021, la București, în cadrul proiectului “Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0”, au avut loc două evenimente foarte importante: Workshopul interreginal 40Ready și participarea la Expo- Conferința organizată de Factory 4.0

Proiectul are un obiectiv principal și anume, pregătirea IMM-urilor pentru Revoluția Industrială 4.0 și obiective secundare care constau în adaptarea la provocările pe care le aduce Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului și îmbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile în transformarea lor tehnologică, organizațională și culturală.

Proiectul este o punte de colaborare, o platformă pentru schimb de experiență și învățare comună între 8 parteneri din 7 țări. Aceste țări sunt: Italia, Belgia, Finlanda, Polonia, Spania, Lituania și, nu în ultimul rând, România.

Partener în cadrul acestui proiect, OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov a fost gazda celui de-al doilea workshop interregional, organizat în format hibrid, în sală și online, în data de 12 octombrie 2021. Agenda evenimentului a avut ca temă principală activitățile realizate de către parteneri în cadrul proiectului și anume, “Planul regional de acțiune pentru îmbunătățirea politicilor publice”.

Toți partenerii au prezentat cea de-a doua versiune a planului de acțiune pentru a evalua fezabilitatea propunerilor de îmbunătățire a politicilor publice și pentru a face eventuale ajustări. De asemenea, în cadrul evenimentului, au fost organizate ateliere de lucru interactive și participative. La finalul acestui workshop, participanții au vizitat Campusul Politehnicii București, respectiv laboratoarele: Automotive Green Technologies Lab, Human-Computer Dialogue Systems and Speech and Audio Forensics Lab, AI Multimedia Lab, Flight Testing and Experimental Models Lab și Complex Information Systems LabAceastă experiență a fost una impresionantă atât din punct de vedere al tehnologiilor prezentate, cât și din punct de vedere al profesionalismului echipei numeroase care a însoțit invitații și a prezentat fiecare laborator în parte.

A doua zi, în data de 13 octombrie 2021, proiectul 40Ready a avut alocat un panel, intitulat „Evaluarea competențelor digitale: schimb interregional în I4.0”, în cadrul Expo-Conferinței Factory4.0, cu tema digitalizării, organizate de către Marius Hărătău (Factory 4.0), stakeholder al proiectului 40Ready.

Participanții la acest panel au fost: Lorenzo Sabatini -Head of R&D Project Area, Coordination Pole For Nanotechnologies, Pietro Collini – Innovation Assistant Project Manager la RESOLVO S.R.L., Jessica Miclotte – Project Manager la Digital Agency of Wallonia, Besnik Mehmeti-Project Manager la PRATO Local Council, Povilas Bacevicius – Area Analyst la Lithuanian  Innovation Center Industry 4.0, Ștefan Grigore – Partener Omega Trust și Fondator al Clusterului IT Smart Alliance, Barbara Szafir – Deputy Director al Regional Development Department la Marshal’S Office of the Silesian Voivodeship.

Panelul a fost deschis printr-o scurtă introducere făcută de Pietro Collini referitoare la proiectul 40Ready și la obiectivele Interreg Europe. Discuția s-a centrat pe următoarele două întrebări:

– Care este rolul factorului uman în transformarea digitală?

– Ce abilități cheie sunt necesare pentru a conduce transformarea digitală?

Intervențiile participanților au fost apreciate, în mod deosebit, de public și de către organizatorii Expo-conferinței Factory 4.0.

Concluzionând, cele două evenimente – Workshopul interregional din 12 octombrie și participarea la expo-conferința Factory 4.0 din 13 octombrie – au promovat activitățile derulate în cadrul proiectului 40Ready, au facilitat diseminarea rezultatelor obținute, au conferit un plus de vizibilitate și au înlesnit colaborarea participativă între parteneri și stakeholderi.