Prezența vizuală unitară, consistentă și coerentă a Ministerului Investiilor si Proiectelor Europene, pe toate canalele de comunicare, are un impact pozitiv asupra publicului, dar și asupra celor care activează în cadrul institutiei.

Pornind de la această premisă, Guvernul Romaniei a dezvoltat in 2017 o primă versiune a Ghidului de identitate vizuală.

Ghidul general de identitate vizuală propus de Guvernul României are ca rol crearea unui mod coerent și consistent prin care se prezintă prin toate mijloacele de comunicare, de la broșuri și publicații până la prezentările interactive, de la cărțile de vizită până la diverse documente de lucru.

Vezi documentele pe pagina mfe.gov.ro