Manualul Beneficiarului reprezintă un material de informare tehnică a Beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman, ce se constituie ca un suport informativ pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul acestui program. Acest document are caracter strict orientativ și nu derogă de la prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare.

Vezi Manualul Beneficiarului POCU – Iunie 2022

sursa mfe.gov.ro