Manualul Beneficiarului (versiunea noiembrie 2020) este un ghid menit să ofere îndrumare Beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin acest program.

Manualul Beneficiarului – Versiunea Noiembrie 2020