Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță publicarea Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU.

Performanța implementării POCU este monitorizată, în primul rând, prin prisma rezultatelor obținute, măsurate prin indicatori. În cazul neîndeplinirii țintelor, se aplică măsuri corective la nivelul programului. Proiectele sunt elementele de bază prin care se realizează implementarea programului operațional, așadar obținerea rezultatelor asumate la nivelul acestora este esențială pentru succesul programului.

Metodologia este un document care prezintă calculul corecțiilor financiare aplicabile beneficiarilor de proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 în cazul neîndeplinirii țintelor aferente indicatorilor de program POCU, asumate prin Cererea de Finanțare, anexată Contractului de Finanțare și având în vedere prevederile ghidurilor condiții specifice.

În vederea punerii în aplicare a Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU, beneficiarii se vor adresa ofiţerului de monitorizare din cadrul Organismului Intermediar.

Metodologia publicată in data de 11 septembrie 2018, nu se aplică proiectelor finalizate la momentul intrării în vigoare a acesteia.

sursa www.fonduri-ue.ro